04.01.2012

Osoonikihti kahandavate ainete ja fluoritud kasvuhoonegaaside vahetusmahutite süsteem

EKUK osoonibüroo käivitas osoonikihti kahandavate ainete (OKA-de) ja fluoritud kasvuhoonegaaside (F-gaaside) vahetusmahutite laenutamise süsteemi, et ettevõtetel oleks võimalik mõnda suuremat süsteemi tühjendada või eelnevalt kogutud ained Tallinnas, Suur Sõjamäe 34 paiknevasse riiklikku käitluskeskusse tuua.

Kogumismahutid on mahuga 100 kg ja varustatud külmamajanduses kasutatavate standardsete SAE ¼ ühendustega.

Käitluskeskus pakub ka OKA-de ja F-gaaside puhastamis- ning hävitamisteenust.

Lisainfo

Inari Truumaa
Osoonibüroo juhataja
tel 611 2931
inari.truumaa@klab.ee