28.02.2012

Euroopa standardi EVS-EN 15544 nõuetele vastava pottsepaahju ehitamise töötuba

Eesti Keskonnauuringute Keskus korraldab märtsis Euroopa standardile EVS-EN 15544 vastava ahju ehitamise töötoa. Töötuba on seotud erinevate küttekollete heitkoguste mõõtmiseks loodava labori rajamisega. Laborisse rajatud küttekollete heitkoguseid hakatakse hiljem mõõtma kontrollitud tingimustel – fikseeritakse temperatuurid, õhukogused, hapnikusisaldused, kütusekogused, niiskusesisaldused ja kütteväärtused ning muud seonduvad andmed.

Töötuba toimub märtsikuu kahel esimesel nädalavahetusel, 3.–4. märts ja 10.–11. märts. Oodatud on kõik, kel asja vastu huvi.

  • Töötoa esimesed tööpäevad toimuvad 3. märtsil kell 10–18 ja 4. märtsil 9–17. Lõunapaus 1 tund.
  • Kuna lisamaterjalide valmistamine vajab eelnevat tööd, oleks tore kui töötoas osaleda soovijad eelnevalt registreeruks.
  • Tasumine toimub kohapeal, EKUK arve alusel, sularahas või ülekandega:
    • 1 päev: 30 € (kohtade olemasolul ilma ette registreerumata ja ei soovi lisamaterjale);
    • kõik päevad: 100 € – sh kohvipausid, järjepidevad ümarlaua arutelud, lisamaterjalid.

Eelregistreerumine: