03.09.2012

Seminarid fluoritud kasvuhoonegaaside käitlejatele – uued õigusaktid

2012. a 15. juulil jõustusid välisõhu kaitse seaduse muudatused, mis puudutavad muu hulgas ka fluoritud kasvuhoonegaase (F-gaase) sisaldavate seadmete käitlemisega tegelevaid ettevõtteid. Õigusaktides toimunud muudatusi käsitlevate seminaride ajakava esitatakse allpool.

A. F-gaase sisaldavate paiksete jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade paigaldamise, hoolduse, lekkekontrolli ja kõnealustest seadmetest aine kogumisega tegelevad ettevõtted

Seadus kohustab fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade paigaldamise, hoolduse, lekkekontrolli ja kõnealustest seadmetest aine kogumisega tegelevaid ettevõtteid taotlema Keskkonnaametilt käitlemisluba[1].

Loa taotlus tuleb Keskkonnaametile esitada 1. oktoobriks 2012.a.

Käitlemisloa taotlemise ja õigusaktides toimunud muudatusi käsitlevad seminarid paiksete jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade paigaldajatele ja hooldajatele toimuvad käesoleva aasta septembrikuus neljas Eesti linnas:

  • Pärnus: 10. septembril Keskkonnaameti Pärnu kontori saalis, Roheline 64.
  • Tallinnas: 12. septembril Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis, Narva mnt 7a.
  • Tartus: 13. septembril Keskkonnaameti Tartu kontori saalis, Aleksandri 14.
  • Jõhvis: 14. septembril Keskkonnaameti Jõhvi kontori saalis, Pargi 15.

Kõikides linnades toimuvate koolituseminaride algusaeg on kell 10.00.

Seminaridel osalemiseks tuleb eelnevalt registreerida hiljemalt 7. septembriks e-posti teel: krista.aidak@keskkonnaamet.ee.

Informatsioon toimuvate seminaride sisu ja detailide kohta:
Igor Miilvee, tel 6 112 945 või e-post igor.miilvee@klab.ee

NB! OLULINE INFORMATSIOON !

KÄITLEMISLUBA PEAVAD TAOTLEMA KA NEED ETTEVÕTTED, MIS TEGELEVAD alla 3 KILO KÜLMAINET SISALDAVATE SEADMETEGA. NÄITEKS SOOJUSPUMPADE PAIGALDAJAD JA HOOLDAJAD NING KÜLMKAPPIDE HOOLDUSE JA REMONDIGA TEGELEJAD.

Vaata ka:

B. F-gaase sisaldavate paiksete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite käitlemisega tegelevad ettevõtted

Seadus kohustab fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate tuletõrjesüsteemide paigaldamise, hooldamise, lekkekontrolli ja kõnealustest seadmetest aine kogumisega tegelevaid ettevõtteid taotlema Keskkonnaametilt käitlemisluba[2]. Loa taotlus tuleb Keskkonnaametile esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2012.a.

Käitlemisloa taotlemise ja õigusaktides toimunud muudatusi käsitlev seminar paiksete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite paigaldajatele ja hooldajatele toimub
11. septembril 2012.a algusega kell 10.00
Tallinnas, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse IV korruse õppeklassis, aadressil Marja 4D.

Osalemisest teatada hiljemalt 10. septembriks telefonil 611 2900 või e-posti teel: info@klab.ee

Detailsem informatsioon seminari detailide kohta:
Igor Miilvee, tel 6 112 945 või e-post: igor.miilvee@klab.ee

 


[1] Käitlemisluba ei ole vaja taotleda, kui eelnimetatud valdkonnas tegutseval ettevõttel on mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 303/2008 antud sertifikaat.
[2] Käitlemisluba ei ole vaja taotleda, kui eelnimetatud valdkonnas tegutseval ettevõttel on mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 304/2008 antud sertifikaat.