30.03.2016

2016. aasta koolitused veeproovivõtjatele

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus korraldab 2016. aastal järgmised veeproovivõtjate koolitused:

  • 17. mai 2016. a veeproovivõtjate täiendõpe mere-, heit-, reo-, pinna- ja põhjaveest ning reoveesettest proovivõtu valdkonnas.
  • 24.-26. mai 2016. a veeproovivõtjate esmakordne (20 tundi) 3-päevane väljaõpe heit-, reo-, pinna- ja põhjaveest ning reoveesettest proovivõtu valdkonnas.
  • 20. september 2016. a veeproovivõtjate täiendõpe mere-, heit-, reo-, pinna- ja põhjaveest ning reoveesettest proovivõtu valdkonnas.

Täpsema info leiate koolituste lehelt.