05.08.2013

FOKA registri õppepäevad

Ootame FOKA registri (Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete elektroonne register) õppepäevadele kõiki fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate paiksete jahutus-, kliimaseadmete, soojuspumpade, tuletõrjesüsteemide ja/või pingejaotlate paigalduse ja hooldusega tegelevate ettevõtete esindajaid.

Seoses seadusemuudatusega fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete valdkonnas on kõik 3 kg ja enam ainet sisaldavate seadmete omanikud kohustatud olemasolevad ja valmivad seadmed registreerima Keskkonnaameti poolt hallatavas FOKA registris, mis asendab seni paberkujul peetud seadme hoolderaamatu pidamise kohustuse.

Samuti kuuluvad kõik eelpool loetletud seadmete juures teostatavad hooldus-ja teenindustoimingud kohustuslikule registreerimisele FOKA registris.

FOKA registri kasutamise teemalised õppepäevad toimuvad septembrikuus neljas Eesti linnas.

Jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade paigaldajate ja hooldajate õppepäevad toimuvad:

  • Pärnus 23. septembril 2013 Keskkonnaameti Pärnu kontori saalis, Roheline 64.
  • Tartus 24. septembril 2013 Keskkonnaameti Tartu kontori saalis, Aleksandri 14.
  • Jõhvis 25. septembril 2013 Keskkonnaameti Jõhvi kontori saalis, Pargi 15.
  • Tallinnas 26. septembril 2013 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis, Narva mnt 7a.

Tulekustutussüsteemide või pingejaotlate paigaldajate ja hooldajate õppepäev toimub:

  • Tallinnas 27. septembril 2013. Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis, Narva mnt 7a.

Õppepäevad algavad kell 10.00. Osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida e-posti teel: kadri.sipp@keskkonnaamet.ee või telefonil 62 72 144 hiljemalt 20. septembriks, kuid mitte hiljem kui kolm päeva enne seminari algust. Täpsemat informatsiooni saab Eesti Keskkonnauuringute Keskuse (EKUK) kodulehelt või Keskkonnaameti kodulehelt.