25.01.2017

Osoonikihti kahandavate ainete tasuta vastuvõtmise aeg riiklikus käitluskeskuses on pikendatud kuni 30.12.2018

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Suur-Sõjamäe osakonnas paiknev riiklik osoonikihti kahandavate ainete (OKA-de) ja fluoritud kasvuhoonegaaside (F-gaaside) käitluskeskus võtab 01.01.2018 – 30.12.2018 tasuta vastu osoonikihti kahandavaid aineid (OKA-sid).

Kampaania eesmärk on eelkõige toetada ettevõtteid, kes plaanivad külma-ja kliimaseadmetes OKA-d kasutuselt kõrvaldada. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr 1005/2009/EÜ osoonikihti kahandavate ainete kohta jõustus alates 01. jaanuarist 2015 OKA-de lisamise keeld olemasolevatesse OKA-sid sisaldavatesse seadmetesse.

01.01.2018 – 30.12.2018 tasuta pakutavad teenused

OKA-de mahutid

  • OKA-de gruppi kuuluvate külmaainete (CFC-d ja HCFC-d, nt R-22, R-12, R11) ja neid aineid sisaldavate segude (R-401, R-402, R-403, R-409A, R-501 ja R-502 erinevad tüübid) vastuvõtt käitluskeskusse, ladustamine ning hävitamise korraldamine.
  • Teiste OKA-de gruppi kuuluvate ainete (mis on OKA-de määruse (EÜ) nr 1005/2009 I ja II lisas) ja neid aineid sisaldavate segude vastuvõtt käitluskeskusse, ladustamine ning hävitamise korraldamine.

Riiklik käitluskeskus paikneb aadressil: Suur Sõjamäe 34, Tallinn.

Kontakt

Igor Miilvee
Käitluskeskuse spetsialist
tel 611 2945
igor.miilvee@klab.ee

KIK logo

Kampaaniat toetab
Keskkonnainvesteeringute
Keskus