25.01.2019

Osoonikihti kahandavate ainete tasuta vastuvõtmise aeg Käitluskeskuses on pikendatud kuni 31.12.2019

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kliimaosakonna hallatav Suur-Sõjamäel asuv riiklik fluoritud kasvuhoonegaaside (f-gaaside) ja osoonikihti kahandavate ainete (OKA-de) käitluskeskus võtab 01.01.2019 kuni 31.12.2019 tasuta vastu osoonikihti kahandavaid aineid (OKA-sid).

Kampaania eesmärk on eelkõige toetada ettevõtteid ja seadmete omanikke, kes plaanivad külma-ja kliimaseadmetes OKA-d kasutuselt kõrvaldada. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr 1005/2009/EÜ osoonikihti kahandavate ainete kohta jõustus alates 01. jaanuarist 2015 OKA-de lisamise keeld olemasolevatesse OKA-sid sisaldavatesse seadmetesse.

01.01.2019 – 31.12.2019 tasuta pakutavad teenused

OKA-de mahutid

  • OKA-de hulka kuuluvate külmaainete (CFC-d ja HCFC-d, nt R-22, R-12, R-11) ja neid aineid sisaldavate segude (R-401, R-402, R-403, R-409A, R-501 ja R-502 erinevad tüübid) vastuvõtt käitluskeskusse, ladustamine ning hävitamise korraldamine.
  • Teiste OKA-de hulka kuuluvate ainete (mis on OKA-de määruse (EÜ) nr 1005/2009 I ja II lisas) ja neid aineid sisaldavate segude vastuvõtt käitluskeskusse, ladustamine ning hävitamise korraldamine.
  • F-gaaside ja OKA-de ohtlike jäätmetena kogumiseks ning Käitluskeskusesse transpordiks vahetusmahutite laenutamine.

Teiste teenuste loetelu ja hinnakiri on toodud Käitluskeskuse kodulehel.

Kontakt

Igor Miilvee
Käitluskeskuse spetsialist
tel 611 2945
igor.miilvee@klab.ee

Marja 4D, Suur Sõjamäe 34, Tallinn.

KIK logo

OKA-de kogumist toetab
Keskkonnainvesteeringute
Keskus