13.01.2015

Ohtlike ainete ja mikrobioloogiliste analüüside proovianumad

Tuletame oma klientidele meelde, et ohtlike ainete (naftasaadused, PAH-id, pestitsiidid, tinaorgaanika) analüüse veest ja aromaatsete süsivesinike (BTEX) analüüsi pinnasest ning mikrobioloogilisi analüüse veest teostatakse ainult labori poolt väljastatud proovianumates.

Pudeleid saab tööpäeviti 8–17 kesklaborist (Marja 4d, Tallinn). Tööajal ette helistades on pudeleid võimalik kätte saada kesklabori valvelauast Teile sobival ajal.

Paaripäevasel etteteatamisel on proovipudeleid võimalik saada ka meie osakondadest.