25.03.2015

Osoonikihti kahandavate ainete käitlemiskava esitamine

Osoonikihti kahandavate ainete kasutamine läheneb lõpule. 2015. aasta 1. jaanuarist on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 1005/2009 artiklile 11 keelatud klorofluorosüsivesinike (HCFC-de, nt R-22) ja neid sisaldavate segude lisamine seadmetesse. Seadmeid maha monteerima ei pea, kuid ainete lisamine on keelatud.

Välisõhu kaitse seaduse § 1101 kohaselt peavad klorofluorosüsivesinikke (HCFC-sid) ja klorofluorosüsinikke (CFC-sid) sisaldavaid külmaaineid või neid aineid sisaldavaid segusid omavad isikud teatama Keskkonnaministeeriumile hiljemalt 2015. aasta 15. aprilliks ainete või segude koguse ja edaspidise käitlemise kava, milles kirjeldatakse ainete või segude edaspidist plaanitavat käitlemist või käibelt kõrvaldamise viisi.

Käitlemiskavade kogumise eesmärk on kaardistada Eestis paiknevaid osoonikihti kahandavate ainete varusid ja ärgitada aineid sisaldavate seadmete ja ainete omanikke läbi mõtlema, mida nendega teha. Samuti soovime seadmete omanikke suunata seadmete ümberseadistamisele või asendamisele, seejuures tagades võimalikult suure koguse osoonikihti kahandavate ainete kokku kogumise.

Infot võib esitada vabas vormis, kuid selle mugavamaks esitamiseks oleme välja töötanud vabatahtliku ankeedi.

  • Ankeedi täitmisel tekkivate küsimuste puhul palun võtke ühendust Igor Miilveega (tel 611 2945, igor.miilvee@klab.ee).
  • Ankeet või asjakohane informatsioon esitada e-posti aadressile: Kaidi.Virronen@envir.ee.
  • Juhul, kui teie ettevõttel osoonikihti kahandavaid aineid ei ole ning küsimustik teid ei puuduta, siis palume ka sellest teatada (kas e-kirja teel või helistades).

Tutvuge ka osoonikihti kahandavate ainete tasuta vastuvõtmise kampaaniaga »