28.05.2015

Moodustati EVS tehniline komitee põlevkivi ja põlevkiviproduktide valdkonna standardiseerimiseks

20.05.2015 allkirjastatud ja Eesti Standardikeskusele (EVS) esitatud avalduse alusel kinnitati 25. mail käskkirjaga uue tehnilise komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“ registreering.

Komitee liikmed

  • Eesti Energia AS
  • Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
  • Kiviõli Keemiatööstuse Varad OÜ
  • Tallinna Tehnikaülikool, Mäeinstituut
  • Tallinna Tehnikaülikool, Virumaa Kolledž (Põlevkivi Kompetentsikeskus)
  • Viru Keemia Grupp AS

Alates tänasest on EVS-i kodulehel komitee EVS/TK 57 leht, mis koondab infot komitee käsitlusala, liikmete ja tööprogrammi kohta.