15.06.2016

Tulekul rangemad piirangud jahutusseadmetes kasutatavatele külmaainetele

Alates 2015. aasta algusest on keelatud HCFCde kasutamine jahutus- ja kliimaseadmetes ning enamik seadmeid Eestis on tänaseks teistele külmaainetele ümber ehitatud. Neil ettevõtjatel ja seadmete käitajatel, kel seisab osoonikihti kahandavate ainete (OKAde) seadmetes asendamise otsus veel ees, on tähtis teada, et alates 2020. aastast jõustuvad veelgi rangemad piirangud ainete kasutamisele ja seadmete turustamisele.

1. jaanuaril 2015 jõustus HCFCde (nt R-22, levinuim jahutusseadmetes kasutatav aine) lisamise keeld olemasolevatesse seadmetesse. Oleme jõudnud ajajärku, mil enamik OKAsid sisaldavaid seadmeid on juba teistele külmaainetele, nagu fluoritud kasvuhoonegaasid ehk F-gaasid, ümber ehitatud.

Kel seisab OKAde asendamise otsus veel ees, on selleks, et mitte teha kalleid ja lühiajalisi investeeringuid F-gaasidega seadmetesse, tähtis teada, et alates 2020. aastast jõustuvad teatud jahutus- ja kliimaseadmetele turustamiskeelud ning pärast seda ka piirangud teatud F-gaaside kasutamisele (nt R-404A).

Oluline on tähele panna, et keskkonnaalaste piirangute alla ei kuulu looduslikud külmaained (nt CO2), mis võiksid seetõttu olla ainete asendamisel kõige eelistatum alternatiiv.

Seega, kui olete OKAsid (nt R-22) sisaldavat seadet ümber vahetamas, tutvuge kindlasti rakenduvate keeldude ja piirangutega ning alternatiivsete ainete kohta käiva infoga.