15.05.2017

Võtame tööle laboritehniku

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus otsib Tallinnas paiknevasse kütuselaborisse laboritehnikut.

Peamised tööülesanded:

 • Kütuseproovide võtmine ja kütuse mahumõõtmiste teostamine;
 • Mahumõõtmistulemuste arvutamine ja raportite koostamine;
 • Kütuseproovide laboratoorsete analüüside ja katsete teostamine vastavalt tööjuhenditele;
 • Seadmete jooksev hooldus, seadmete nõuetele vastavuse tagamine;
 • Proovivõtu- ja laboriseadmete puhastamine ja tööks ettevalmistamine;
 • Vanade proovide utiliseerimine ja proovijääkide utiliseerimiseks kogumine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Vähemalt kutse- või rakenduskõrgharidus;
 • B-kategooria juhiload;
 • Eesti keele oskus vähemalt B2 või sellele vastaval tasemel. Inglise ja vene keele oskus vähemalt A2 või sellele vastaval tasemel.
 • Hea arvuti kasutamise oskus (vähemalt OpenOffice või vastav kontoritarkvara);
 • Algatus- ja vastutusvõime.

Omalt poolt pakume:

 • Väljaõpet;
 • Kaasaegseid töötingimusi;
 • Mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi;
 • Tööd avatud ja teotahtelises meeskonnas;
 • Ettevõtte motivatsioonisüsteemist tulenevaid soodustusi.

CV palume saata e-posti aadressile artur.gornischeff@klab.ee hiljemalt 15. juuni 2017.

Lisainfo:
Artur Gornischeff
Kütuselabori juhataja
tel.: 5918 7076.