03.11.2017

Tööpakkumine – otsime kütuselaborisse laboritehnikut

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus otsib Tallinnas paiknevasse kütuselaborisse laboritehnikut.

Peamised tööülesanded:

 • Kütuseproovide võtmine ja kütuse mahumõõtmiste teostamine;
 • Mahumõõtmistulemuste arvutamine ja raportite koostamine;
 • Kütuseproovide laboratoorsete analüüside ja katsete teostamine vastavalt tööjuhenditele;
 • Uute metoodikate juurutamine;
 • Seadmete jooksev hooldus, seadmete nõuetele vastavuse tagamine;
 • Proovivõtu- ja laboriseadmete puhastamine ja tööks ettevalmistamine;
 • Vanade proovide utiliseerimine ja proovijääkide utiliseerimiseks kogumine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Vähemalt kutse- või rakenduskõrgharidus;
 • B-kategooria juhiload;
 • Eesti keele oskus vähemalt B2 või sellele vastaval tasemel. Inglise keele oskus vähemalt A2 või sellele vastaval tasemel;
 • ‘Hea arvuti kasutamise oskus (vähemalt OpenOffice või vastav kontoritarkvara);
 • Algatus-, vastutus ja koostöövõime ning hea pingetaluvus.

Kasuks tuleb:

 • Eelnev laboris töötamise kogemus;
 • Labori kvaliteedinõuete tundmine vastavalt ISO/IEC 17025;
 • Keemiaalased teadmised.

Omalt poolt pakume:

 • Väljaõpet;
 • Kaasaegseid töötingimusi;
 • Mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi;
 • Tööd avatud ja teotahtelises meeskonnas;
 • Ettevõtte motivatsioonisüsteemist tulenevaid soodustusi.

CV palume saata e-posti aadressile artur.gornischeff@klab.ee hiljemalt 03. detsembriks 2017.

Lisainfo:
Artur Gornischeff
Kütusekvaliteedi ja tolliteenuste osakonna juhataja
tel: 5918 7076