12.06.2018

ÕVP KSH programmi avalikustamine

Teatavate õhusaasteainete vähendamise riikliku programmi aastateks 2020-2030 (edaspidi õhusaasteainete vähendamise programm, ÕVP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamise üritus toimub 21.06.2018 kell 09:00 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse (Marja 4d, Tallinn) IV korruse suures õppeklassis.

Lisaks KSH programmi avalikustamise üritusele tutvustatakse õhusaasteainete vähendamise programmi ning valdkondlike töörühmajuhtide koostatud baasstsenaariume, mida on eelnevalt tutvustatud ka valdkondlike töörühmade koosolekutel. Informatsioon õhusaasteainete vähendamise programmi koostamise protsessi kohta ning eelnevalt toimunud valdkondlike töörühmade kohtumiste protokollid ning slaidid on saadaval ÕVP veebilehel.

Programmi avalikustamise ajakava

09:00–09:20 Sissejuhatus ja õhusaasteainete vähendamise programmi tutvustus (Riina Maruštšak (KeM); Marek Maasikmets (EKUK))
09:20–10:00 Õhusaasteainete vähendamise programmi baasstsenaariumite tutvustus (Hanna-Lii Kupri (EKUK))
10:00–10:30 KSH protsessi tutvustus (Karl Kupits (AS Maves))

Palun anda osalemisest märku hiljemalt 19.06.2018 siin