07.05.2019

Tööpakkumine – geotehnikalabori peaspetsialist

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus otsib Tallinnas paiknevasse geotehnikalaborisse peaspetsialisti.

Geotehnikalabor tegeleb pinnase füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste määramisega ehitusgeoloogidele, ehitajatele ja teedeehitajatele.Teimitakse tellijate poolt toodud pinnase proove ja osaletakse suuremates erialastes projektides.

Peaspetsialisti ametikoha eesmärk on geotehnikalabori töö korraldamine, teimide, katsete ja mõõtmiste teostamine, uute meetodite arendamine ja töösse juurutamine. Samuti labori jooksvate aruannete koostamine, töö- ja arendusprojektides osalemine, labori personali väljaõpetamine ning kvaliteedisüsteemi nõuete järgimise kontrollimine.

Töös tuleb juhinduda Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, ettevõtte põhikirjast ja kvaliteedi- ja keskkonnnajuhtimissüsteemist.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • Kõrgharidus
  • Teadmised ehituse, geoloogia, geotehnika ja materjalide uurimise vallas
  • Teadmised töövaldkonda puudutavat seadusandlust
  • Hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vajalik inglise ja vene keele oskus
  • Korrektsus, süsteemsus, kohusetundlikkus, otsustus-ja vastutusvõime tööülesannete täitmisel
  • Hea suhtlemisoskus ja rutiinitaluvus
  • Arvutioskus

Omalt poolt pakume:

  • Kaasaegseid töötingimusi
  • Mitmekülgseid koolitusvõimalusi
  • Ettevõtte motivatsioonisüsteemist tulenevaid soodustusi

CV palume saata e-posti aadressile priit.alumaa@klab.ee

Lisainfo:

Uile Lemberg, laborijuhataja
tel 611 2992