Materjalid F-gaase sisaldavate seadmetega töötaja kutseeksamiks valmistumiseks

Abimaterjalid (osa)kutseeksami keskkonnaosa ettevalmistamiseks. Failid on PDF-formaadis, pealkirja järel sulgudes failisuurus.

Abimaterjalide valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.