F-gaaside CO₂ ekvivalendi kalkulaator

F-gaaside CO2 ekvivalendi kalkulaator abistab fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid seadmeid omavaid ja hooldavaid ettevõtteid seadmetes sisalduva aine koguse arvutamisel CO2 ekvivalenttonnidesse 1, tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 517/2014.

Tabel, milles on 100 – 100 000 CO2 ekvivalenttonnile vastavad, enimkasutatavate HFCde kogused kg-des (PDF). Tabelist võib olla abi HFCde importijatele kvoodimäära järgimisel.

1 Euroopa Liidu määrustes on viidatud CO2 ekvivalenttonnidele, samas kui Eesti õigusaktides räägitakse CO2 ekvivalentidest. Erinevus tuleneb välisõhu kaitse seaduses (§ 166 lg 2) esitatud definitsioonist, mille kohaselt on süsinikdioksiidi ekvivalent defineeritud kui üks tonn süsinikdioksiidi või muud kasvuhoonegaasi, mis on ümber arvutatud süsinikdioksiidi koguseks, kasutades globaalse soojenemise potentsiaali. Seega kasutatakse Eesti õigusaktides CO2 ekvivalente eelnevalt nimetatud juriidilisel põhjusel. Sisulist erisust nõuete rakendamisel sellest ei tule.