Infovoldikud ja uudiskirjad

Infovoldikud

Infovoldikud on lühikesed kokkuvõtvad dokumendid konkreetsetel teemadel. Need on mõeldud informeerimaks laiemat publikut, sealhulgas laboritöötajaid, juhatajaid ja labori kliente. Juhendid on koostatud erinevate töögruppide siseselt ning sageli koostöös teiste organisatsioonidega.

Eestikeelsed infovoldikud

Ingliskeelsed infovoldikud

Uudiskirjad