Kliimamuutustega kohanev Eesti 2030: miks ja kuidas?

Mida toovad endaga kaasa kliimamuutused ja kuidas peaksid meie senised toimetused seetõttu muutuma?

Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnaministeerium ja partnerid korraldasid 25.aprillil 2016 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses (Liivalaia 33, Tallinn) seminari, et tutvustada Eesti kliimamuutuste tulevikustsenaariume, nendega kaasnevaid mõjusid elutähtsates valdkondades meie ümber ja kuidas oleks võimalik nende mõjudega kohaneda.

Päevakava:

09:30 Kogunemine ja tervituskohv

10:00 Avakõne
Ørjan Karlsson (DSB)

10:05 Teel kohanemise arengukavani
Timo Uustal (EKUK) – ettekande slaidid

10:20 Kliimamuutustega kohanev Eesti 2017-2030
Evelyn Müürsepp (Keskkonnaministeerium) – ettekande slaidid

10:45 Eesti tuleviku kliimastsenaariumid kuni 2100
Ain Kallis (Keskkonnaagentuur) – ettekande slaidid

11:10 Valdkondlikud kliimamuutuste mõjud ja kohanemismeetmed: “Planeeringud, maakasutus, inimtervis ja päästevõimekus”
Antti Roose (TÜ), Alar Rosentau (TÜ), Ants Tammepuu (SKA) – ettekande slaidid

12:00 Kohvipaus

12:15 Valdkondlikud kliimamuutuste mõjud ja kohanemismeetmed: “Majandus ja ühiskond”
Marek Sammul (TÜ RAKE) – ettekande slaidid

13:05 Lõunasöök

13:40 ClimateLaunchPad Estonia tutvustus
Kairi Sülla (Startup Estonia) – ettekande slaidid

13:50 Valdkondlikud kliimamuutuste mõjud ja kohanemismeetmed: “Looduskeskkond ja biomajandus”
Tiiu Kull (EMÜ) – ettekande slaidid

14:40 Valdkondlikud kliimamuutuste mõjud ja kohanemismeetmed: “Taristu, ehitised ja energeetika”
Kerli Kirsimaa (SEIT), Piret Kuldna (SEIT) – ettekande slaidid

15:30 Kohvipaus

15:45 Disaster risk reduction and climate change adaptation in Norway
Dag Olav Høgvold (DSB) – ettekande slaidid

16:45 Lõpetamine

Seminar aitab kaasa “Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030” eelnõu valmimisele. Arengukava koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” vahenditest projekti “Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamine” kaudu.

Korralduslikud küsimused: Timo Uustal (5885 9888, timo.uustal@klab.ee)