Kliimamuutustega kohanev Eesti 2030: miks ja kuidas?

Mida toovad endaga kaasa kliimamuutused ja kuidas peaksid meie senised toimetused seetõttu muutuma?

Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnaministeerium ja partnerid korraldasid 25.aprillil 2016 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses (Liivalaia 33, Tallinn) seminari, et tutvustada Eesti kliimamuutuste tulevikustsenaariume, nendega kaasnevaid mõjusid elutähtsates valdkondades meie ümber ja kuidas oleks võimalik nende mõjudega kohaneda.

Päevakava

 • 09:30 Kogunemine ja tervituskohv
 • 10:00 Avakõne
  Ørjan Karlsson (DSB)
 • 10:05 Teel kohanemise arengukavani
  Timo Uustal (EKUK) – ettekande slaidid
 • 10:20 Kliimamuutustega kohanev Eesti 2017-2030
  Evelyn Müürsepp (Keskkonnaministeerium) – ettekande slaidid
 • 10:45 Eesti tuleviku kliimastsenaariumid kuni 2100
  Ain Kallis (Keskkonnaagentuur) – ettekande slaidid
 • 11:10 Valdkondlikud kliimamuutuste mõjud ja kohanemismeetmed: “Planeeringud, maakasutus, inimtervis ja päästevõimekus”
  Antti Roose (TÜ), Alar Rosentau (TÜ), Ants Tammepuu (SKA) – ettekande slaidid
 • 12:00 Kohvipaus
 • 12:15 Valdkondlikud kliimamuutuste mõjud ja kohanemismeetmed: “Majandus ja ühiskond”
  Marek Sammul (TÜ RAKE) – ettekande slaidid
 • 13:05 Lõunasöök
 • 13:40 ClimateLaunchPad Estonia tutvustus
  Kairi Sülla (Startup Estonia) – ettekande slaidid
 • 13:50 Valdkondlikud kliimamuutuste mõjud ja kohanemismeetmed: “Looduskeskkond ja biomajandus”
  Tiiu Kull (EMÜ) – ettekande slaidid
 • 14:40 Valdkondlikud kliimamuutuste mõjud ja kohanemismeetmed: “Taristu, ehitised ja energeetika”
  Kerli Kirsimaa (SEIT), Piret Kuldna (SEIT) – ettekande slaidid
 • 15:30 Kohvipaus
 • 15:45 Disaster risk reduction and climate change adaptation in Norway
  Dag Olav Høgvold (DSB) – ettekande slaidid
 • 16:45 Lõpetamine

Seminar aitab kaasa “Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030” eelnõu valmimisele. Arengukava koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” vahenditest projekti “Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamine” kaudu.