Eesti aastal 2100 – kas soe troopika või jäine põhjamaa?

Kliimamuutused on juba praegu kasvavas tempos tuntavad nii Euroopas kui terves maailmas. Mida on oodata Eesti kliimast, kas soojust või jahedust aastaks 2100? Kuidas need muutused mõjutavad loodust ja inimühiskonda?

Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnaministeerium ja partnerid korraldasid 21. septembril 2015 Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa hotellis (Toompuiestee 27, Tallinn) seminari, et tutvustada Eesti kliimamuutuste tulevikustsenaariume ning milliseid mõjud nendega kaasnevad elutähtsates valdkondades meie ümber.

Päevakava

 • 9:30 Kogunemine ja tervituskohv
 • 10:00 Avakõned
  Marko Pomerants, keskkonnaminister
  Dagfinn Sørli, Norra Kuningriigi suursaadik Eestis
 • 10:10 Eesti tuleviku kliimastsenaariumid kuni 2100
  Kai Rosin, KAUR – ettekande slaidid
 • 10:35 Kliimamuutuste mõjud: “Planeeringud, maakasutus, inimtervis ja päästevõimekus”
  Antti Roose, Mait Sepp, Hans Orru, TÜ – ettekande slaidid
 • 11:00 Kliimamuutuste mõjud: “Majandus ja ühiskond”
  Kaia Kask, TÜ – ettekande slaidid
 • 11:25 Kohvipaus
 • 11:40 Kliimamuutuste mõjud: “Looduskeskkond ja biomajandus”
  Kaja Peterson, SEI Tallinn – ettekande slaidid
 • 12:05 Kliimamuutuste mõjud: “Taristu, ehitised ja energeetika”
  Kerli Kirsimaa, SEI Tallinn – ettekande slaidid
 • 12:30 Norra kogemused kliimamuutustega kohanemise valdkonnas
  Catherine Andersen, DSB – ettekande slaidid
 • 13:00 Debatt “Kes peab kliimamuutustega kõige enam kohanema?”
  Modereeris: Meelis Münt
  Osalesid: Johanna Helin, Kristo Elias, Liisa-Indra Pajuste, Antti Roose
 • 13:45 Lõuna

  Seminar aitas kaasa “Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030” eelnõu valmimisele. Arengukava koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” vahenditest läbi projekti “Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamine”.