MerestrateegiaMerestrateegia

Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine

Menu

Eesti merestrateegia teine etapp

On valminud Eesti merestrateegia teine etapp ehk sihtide pidevaks hindamiseks ja korrapäraseks ajakohastamiseks mõeldud seireprogramm.

Merestrateegia raamdirektiivi artikli 11 kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama ja rakendama koordineeritud seireprogrammi mere keskkonnaseisundi hindamiseks.

Valminud töö eesmärk on kõiki hea keskkonnaseisundi tunnuseid hõlmava ühist merepiirkonda omavate naaberriikidega kooskõlas oleva kulutõhusa integreeritud mereseire programmi koostamine Eestis.

Mereseire eesmärgiks on koguda andmeid Eesti mereala keskkonnaseisundi perioodiliseks hindamiseks, sh merestrateegia raamdirektiivi alusel kehtestatud keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks või mittesaavutamiseks ja kehtestatava meetmekava tõhususe hindamiseks.

Valminud tööle ootame teie kommentaare ja täiendamisettepanekuid 26. septembriks 2014 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kontaktisiku projekti “Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine” projektijuhi Marek Nurmiku e-posti aadressile: marek.nurmik@klab.ee.

Lisaks anname teada, et ootame teid seireprogrammi avaliku arutelu koosolekule, mis toimub 18. september 2014, algusega kell 14.00 Keskkonnaministeeriumis.

MERESEIRE PROGRAMM_2014
Mereseire programmi avaliku arutelu protokoll_18.09.2014