MerestrateegiaMerestrateegia

Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine

Menu

Eesti merestrateegia meetmekava ja veemajanduskavade avalik väljapanek ja arutelud

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ teatab merestrateegia ja veemajanduse meetmekavade avalikust väljapanekust ning avalikest aruteludest.

Ühised avalikud arutelud toimuvad 23. septembril Tallinnas hotell Euroopas, 24. septembril Pärnus Tervis Ravispaahotellis ja 25. septembril Tartus Tasku keskuses.

Lisainfot veemajandus-ja maandamiskavade kohta saate lugeda Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Lisaks veemajanduskavade ja merestrateegia meetmekavade ühistele aruteludele toimuvad merestrateegia meetmekava avalikud arutelud 28. septembril Haapsalus ja Kärdlas, 29. septembril Kuressaares ning 30. septembril Rakveres ja Jõhvis.

Kõik arutelud on avatud kõigile huvilistele!

Arutelud pakuvad ülevaate valminud dokumentidest ning samuti on võimalus esitada teemakohaseid küsimusi ja ettepanekuid. Täpsem info merestrateegia meetmete ja avalike arutelude kohta on toodud alljärgnevalt.

Merestrateegia meetmekava uued meetmed
Merestrateegia ja veemajanduse meetmekavade ühiste arutelude päevakava ja registreerimise info
Merestrateegia meetmekava avalikele arutelude päevakava ja registreerimise info
Mere meetmekava uute meetmete sotsiaalmajanduslike mõjude hinnang_23.09.2015