MerestrateegiaMerestrateegia

Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine

Menu

Projekti lõpuseminar

19. aprillil 2016 algusega kell 9.30 toimub Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009-2014 programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” projekti „Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine“ lõpuseminar.

Seminar toimub Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn esimese korruse Jakobsoni seminariruumis (Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, 10149 Tallinn).

Seminari päevakava:
9.30 – 10.00 Kohv ja registreerimine
10.00 – 10.10 Avasõnad
10.10 – 10.30 Projekti tutvustus
10.30 – 11.00 Mereseire programmi ettepanek
11.00 – 11.15 Meetmekava eelnõu struktuur
11.15 – 11.45 Meetmekava eelnõus väljapakutud uued meetmed (tunnused: 1-4, 6, 8 ja 9)
11.45 – 12.15 Meetmekava eelnõus väljapakutud uued meetmed (tunnused: 5, 7, 10 ja 11)
12.15 – 13.15 Lõuna
13.15 – 13.30 Meetmekava eelnõu uute meetmete sotsiaal-majandus- ja kulutõhususe analüüs
13.30 – 13.45 Meetmekava eelnõu uute meetmete KSH tulemused (Alkranel/MSI)
13.45 – 14.00 Norra Mereuuringute Instituudi tagasiside Eesti mereseire programmi ja meetmekava ettepanekutele
14.00 – 14.15 Kohvipaus
14.15 – 14.30 Veeldatud maagaasi (LNG) laevakütusena kasutuselevõtu tehnilise ja majandusliku teostatavuse uuringu tulemused
14.30 – 14.45 Erinevate LNG-l sõitvate laevatüüpide saasteainete emissioonitegurid
14.45 – 15.00 Välisõhu saastetasemete arvutuslik hindamine laevaliikluses LNG stsenaariumite põhjal
15.00 – 15.30 Arutelu, kokkuvõte, lõpp

Osalemiseks palume kindlasti ennast registreerida hiljemalt 14. aprilli õhtuks doodle keskkonnas: http://doodle.com/poll/3vuad5ct2ruryft4

Projekti läbiviimist ja seminari korraldamist rahastavad Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism ja Keskkonnaministeerium.

Lisainfo:
Marek Nurmik, marek.nurmik@klab.ee, 55547923