MerestrateegiaMerestrateegia

Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine

Menu

Eesti merestrateegia meetmekava eelnõu avalik väljapanek ja arutelu

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ ja Keskkonnaministeerium teatavad merestrateegia meetmekava eelnõu avalikust väljapanekust ning avalikust arutelust.

Avalik arutelu toimub 7. juunil 2016.a. algusega kell 14.00 Keskkoonaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt. 7a, Tallinn).

Arutelu on avatud kõigile huvilistele!

Avalikul arutelul antakse ülevaade valminud merestrateegia meetmekava eelnõu dokumendist ning samuti on võimalus esitada teemakohaseid küsimusi ja ettepanekuid. Merestrateegia meetmekava eelnõu dokument koos memoga on kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehelt ja alljärgnevalt:

Meetmekava eelnõu
Memo

Meetmekava kohta ootame kommentaare ja ettepanekuid hiljemalt 14. juuniks 2016. Kommentaare saab saata nii EKUKi projektijuhile Marek Nurmikule (marek.nurmik@klab.ee) kui ka Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõunikule Agnes Villmannile (agnes.villmann@envir.ee).

Lisainfo:
Marek Nurmik, marek.nurmik@klab.ee, +372 555 47923.

Arutelu protokoll 7.06.2016

Arutelu protokolli lisa 1 MSRD meetmekava ettekanne 07.06.2016

Arutelu protokolli lisa 2 osalejate nimekiri 07.06.2016