MerestrateegiaMerestrateegia

Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine

Menu

Projekti „Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine“ 19. aprillil toimunud lõpuseminari ettekanded:

EMP mereprojekti tutvustus
MSRD mereseire programmi ettepanek
MSRD meetmekava eelnõu struktuur
MSRD meetmekava uued meetmed (tunnused: 1-4, 6, 8 ja 9)
MSRD meetmekava uued meetmed (tunnused: 5, 7, 10 ja 11)
Meetmekava eelnõu uute meetmete sotsiaal-majandus- ja kulutõhususe analüüs
Meetmekava eelnõu uute meetmete KSH
IMR tagasiside Eesti mereseire programmi ja meetmekava ettepanekule
LNG laevakütusena kasutuselevõtu tehnilise ja majandusliku teostatavuse uuring
Erinevate LNG-l sõitvate laevatüüpide saasteainete emissioonitegurid
Välisõhu saastetasemete arvutuslik hindamine laevaliikluses LNG stsenaariumite põhjal

Eesti merestrateegia meetmekava avalike arutelude ettekanded:
Eesti merestrateegia meetmekava avalikustamine 23-30.09.2015_SEI
Merestrateegia uued meetmed (tunnused 1-4, 6, 8 ja 9)
Merestrateegia uued meetmed (tunnused 5, 7, 10 ja 11)
Merestrateegia uute meetmete sotsiaalmajanduslik analüüs

Eesti mereseire programmi avaliku arutelu ettekanded:
Mereseire programmi avaliku arutelu ettekanne – projekti tutvustus 18.09.2014
Mereseire programmi avaliku arutelu ettekanne – mereseire programm MSRD mõistes 18.09.2014
Mereseire programmi avaliku arutelu ettekanne – EESTI MERESEIRE PROGRAMM 18.09.2014