MerestrateegiaMerestrateegia

Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine

Menu

Kasulikud viited:

Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetuste alane informatsioon Rahandusministeeriumi koduluehel (eesti keeles)
www.eeagrants.fin.ee

Euroopa majanduspiirkonna ja toetused (inglise keeles)
www.eeagrants.org

Norra toetused (inglise keeles)
www.norwaygrants.org

Merestrateegia raamdirektiiv
Eesti keeles

Euroopa Komisjoni otsus (2010/477/EL) mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi kriteeriumide ja metoodikastandardite kohta
Eesti keeles

HELCOM
www.helcom.fi

OSPAR
www.ospar.org

ICES
www.ices.dk


Seotud projektid:

GES-REG
gesreg.msi.ttu.ee/et

MARMONI
marmoni.balticseaportal.net/wp/

COHIBA
www.cohiba-project.net/publications/en_GB/publications/

BRISK
www.brisk.helcom.fi

MARLIN
www.projectmarlin.eu/sa/node.asp?node=3120

BIAS
www.foi.se/en/Customer–Partners/Projects/BIAS/BIAS/

BALSAM
www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/balsam

CORESET II
helcom.fi/helcom-at-work/projects/coreset-ii/