külmletid kaubanduskeskuses

Piirangud külmaainetele jahutusseadmetes

Jahutusseadmete omanikel ja käitajatel, kel seisab ees osoonikihti kahandavate ainete (OKAde) asendamine seadmetes, on tähtis teada, et lähiaastail on tulekul aina rangemad piirangud ainete kasutamisele. Täpsemalt »

Käitluskeskus

  • Külmaainete vastuvõtt, ladustamine ja hävitamine.
  • Ainete puhastamine, taastamine ja laborianalüüs.
  • Vahetusmahutite laenutamine ainete transpordiks.

Tutvuge kõigi teenustega »