Fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete käitluskeskus

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kliimaosakonna hallatava Käitluskeskuse eesmärk on fluoritud kasvuhoonegaaside (f-gaaside) ja osoonikihti kahandavate ainete (OKA-de) keskkonnaohutu käitlemine ja asjakohase teadlikkuse suurendamine.

Teenused

  • Osoonikihti kahandavate ainete hulka kuuluvate külmaainete, tulekustutusainete, lahustite jms kemikaalide (CFC-d, HCFC-d, haloonid, süsiniktetrakloriid (CCl4), metüülkloroform (CH3CCl3), metüülbromiid (CH3Br) jt) ja neid aineid sisaldavate segude tasuta vastuvõtt käitluskeskusse ohtlike jäätmetena, ladustamine ning hävitamise korraldamine.
  • Fluoritud kasvuhoonegaaside hulka kuuluvate külmaainete, tulekustutusainete, isolatsioonigaaside, propellentide jms (HFC-d, PFC-d, väävelheksafluoriid (SF6) jt) tasuline vastuvõtt ohtlike jäätmetena, ladustamine ning hävitamise korraldamine [4,40€/kg + km].
  • Ühe- ja mitmekomponentsete külmaainete ja tulekustutusainete, lahustite jms määramine ning keemilise koostise laboratoorne analüüs [120,00€/analüüs + km].
  • Haloonide tarnimine Eesti Vabariigi kriitilisteks vajadusteks.
  • F-gaaside ja OKA-de ohtlike jäätmetena kogumiseks ning Käitluskeskusesse transpordiks vahetusmahutite laenutamine tasuta. Vahetusmahutid on mahuga kuni 100 liitrit ja külmamajanduses kasutatavate standardsete SAE ¼ ühendustega.
  • Ainete vedu spetsiaaltranspordivahendiga.
  • Koolituste korraldamine külmatehnikutele, tuletõrjespetsialistidele, tolliametnikele ja teistele.
  • Plaanime 2019. a jooksul Käitluskeskuses alustada fluoritud kasvuhoonegaaside hulka kuuluvate ühe- ja mitmekomponentsete külmaainete (R-134A, R-410A jt) ringlussevõtu teenuse pakkumist.

Teenuste osutamise täpne aeg on vaja eelnevalt kokku leppida.

Kontakt

Igor Miilvee
Käitluskeskuse spetsialist
tel 611 2945
igor.miilvee@klab.ee

Marja 4D, Suur Sõjamäe 34, Tallinn

 

KIK logo
Jäätmekäitluskeskuse rajamist ja vahetusmahutite soetamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus