Osoonikihti kahandavate ainete ja fluoritud kasvuhoonegaaside käitluskeskus

Eesti Keskkonnauuuringute Keskuse kliimaosakond tegeleb osoonikihti kahandavate ainete ja fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemisega ning alates 2011. a toimib vahetusmahutite laenutamise süsteem.

Teenused

 • Osoonikihti kahandavate ainete gruppi kuuluvate külmaainete (CFC-d, HCFC-d) ja neid aineid sisaldavate segude vastuvõtt käitluskeskusse ohtlike jäätmetena, ladustamine ning hävitamise korraldamine.
 • Fluoritud kasvuhoonegaaside gruppi kuuluvate külmaainete (HFC-d ja PFC-d) ja väävelheksafluoriidi (SF6) vastuvõtt ohtlike jäätmetena, ladustamine ning hävitamise korraldamine.
 • Fluoritud kasvuhoonegaaside (nt FM 200) ja osoonikihti kahandavate ainete gruppi kuuluvate tulekustutusainete (haloon) ja neid aineid sisaldavate segude vastuvõtt ohtlike jäätmetena, ladustamine ning hävitamise korraldamine.
 • Fluoritud kasvuhoonegaaside (HFC-d) ja osoonikihti kahandavate ainete gruppi kuuluvate lahustite (CFC-d, süsiniktetrakloriid, jt) vastuvõtt käitluskeskusse ohtlike jäätmetena, ladustamine ning hävitamise korraldamine.
 • Külmaainete ja tulekustutusgaaside tüübi määramine ning keemilise koostise kontrollimine.
 • Külmaaine R-22 ja haloonide puhastamine, taastamine, laborianalüüs ning sertifitseerimine.
 • Haloonide tarnimine Eesti Vabariigi kriitilisteks vajadusteks. Haloonide kogumine ohtlike jäätmetena ning hävitamise korraldamine.
 • Eritüübiliste külmaainete, tulekustutusgaaside, lahustite ja SF6 laborianalüüs.
 • Ühekomponentsete HFC-de (nt R-134a) puhastamine, taastamine ja laborianalüüs.
 • Vahetusmahutite laenutamine aine transpordiks käitluskeskusse.
 • Ainete vedu spetsiaaltranspordivahendiga.

Teenuste osutamise täpne aeg on vaja eelnevalt kokku leppida.

Riiklik käitluskeskus paikneb aadressil: Suur Sõjamäe 34, Tallinn. Kogumismahutid on mahuga 100 kg ja varustatud külmamajanduses kasutatavate standardsete SAE ¼ ühendustega.

Kontakt

Igor Miilvee
Käitluskeskuse spetsialist
tel 611 2945
igor.miilvee@klab.ee

KIK logo
Jäätmekäitluskeskuse rajamist ja vahetusmahutite soetamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus