Eesti Keskkonnauuringute Keskuse projektid

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse juhtimisel või osalusel viiakse läbi paljusid, nii rahvusvahelisi kui kohalikke keskkonnakaitse ja -seire alaseid projekte.

EKUK Projektide büroo

Projektide büroo viib ellu Eesti Keskkonnauuringute Keskuse suuremahulisi ja pikaajalisi projekte, koostöös eri projektipartneritega. Büroo koordineerib keskkonnaprojekte, mis eeldavad muuhulgas teadlaste ja institutsioonide piiriülest koostööd.

Hetkel on projektide büroos töös Euroopa Majanduspiirkonna keskkkonnaprogrammi raames rahastust saanud projektid ning Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames rahastatud projektid.

Järgmise kolme suurema võtmeprojekti tutvustamiseks oleme koostanud vastavad, iseseisvad alamveebid.

Laev LäänemerelEesti
merestrateegia

EL merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine.
Täpsemalt »

Tüdruk vihmasKliimamuutustega kohanemine

Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamine.
Täpsemalt »

JääpurjetamineEesti vete modelleerimine

Mudelite süsteemi ning töövahendi loomine mere ja maismaa pinnavete integreeritud haldamiseks.
Täpsemalt »

Projektide büroo kontakt

Marek Nurmik
Projektijuht
tel 5554 7923

Erik Teinemaa
Projektijuht
tel 611 2937

Tiia Kaar
Ekspert
tel 611 2914

Teisi EKUK projekte

Šveitsi koostööprogramm

Eesti keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine, vähendamaks keskkonna saastamist, tõstmaks elatusstandardit ja edendamaks jätkusuutlikku majandusarengut.
Täpsemalt »

REAL-SKILLS-Euroopa

Projekt tõstmaks külmamajanduse spetsialistide taset, et saavutada külmaainete lekete vähenemine – tõhus koolitus võib vähendada lekkeid kuni 25%.
Täpsemalt »

BSR InnoShip

Läänemere kaitse koostööprojekt 9 riigi osalusel, eesmärgiks tiivustada Läänemere riike tõhusamale koostööle meretranspordi põhjustatud õhusaaste vähendamisel.
Täpsemalt »