Keskkonnaaruanded

Valik Eesti Keskkonnauuringute Keskuse viimase 5 aasta projektide, uuringute, tööde aruandeid.

Koostaja Pealkiri Välja antud
Merike Hindrikson Peipsi järve hüdrokeemiline seire 2017 2018
Hugo Tang Kiviõli suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja -hooldus 2018 (I poolaasta) 2018
Urmas Anijalg, Meelis Kask, Urmas Kruus, Martin Mandel, Lilian Varblane Operatiivseire korraldamine 2017. Rakendatud meetme tõhususe hindamine 2018
Hugo Tang Kohtla-Järve suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja hooldus, 2018.a. I poolaasta 2018
Merike Hindrikson, Mailis Laht Jõgede hüdrokeemiline seire ja ohtlikud ained 2017 2018
Merike Hindrikson, Mailis Laht Võrtsjärve hüdrokeemiline seire ja ohtlikud ained 2017 2018
Hugo Tang Kohtla-Järve suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja hooldus, 2017.a. 2. poolaasta 2018
Hugo Tang Kiviõli suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja -hooldus 2017 (II poolaasta) 2018
Merike Hindrikson Jõgede ülevaateseire hüdrokeemilised uuringud 2017 2018
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus - Vahearuanne III kvartal 2017 a. suveperiood 2017
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus - Aastaaruanne 2016. a. 2017
Merike Hindrikson Narva veehoidla hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2017 2017
Hugo Tang Kohtla-Järve suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja hooldus, 2017 I poolaasta 2017
Hugo Tang Kiviõli suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja -hooldus 2017 (I poolaasta) 2017
Merike Hindrikson, Mailis Laht Jõgede hüdrokeemiline seire 2016 2017
Urmas Anijalg, Meelis Kask, Urmas Kruus, Martin Mandel Operatiivseire 2016. II osa. Rakendatud meetme tõhususe hindamine 2017
Merike Hindrikson, Mailis Laht Väikejärvede hüdrokeemiline seire 2017 2017
Hugo Tang Kohtla‐Järve tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja hooldus, 2016 (II poolaasta) 2017
Merike Hindrikson Peipsi järve hüdrokeemiline seire 2016. aastal 2017
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus - Vahearuanne I kvartal 2017 a. talveperiood 2017
Merike Hindrikson Peipsi järve 2017.a. Eesti-Vene talvise ühisseire hüdrokeemilised uuringud ning keemialaborite võrdluskatsete korraldamine Eesti-Vene piiriveekogudealase koostöö raames 2017
Merike Hindrikson, Mailis Laht Võrtsjärve hüdrokeemiline seire 2016 2017
Merike Hindrikson Peipsi järve hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2017 / Peipsi järve suubuvate jõgede ja nende lisajõgede ohtlike ainete hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2017 2017
Merike Hindrikson, Mailis Laht Jõgede hüdrokeemiline seire 2016 2017
Urmas Anijalg, Meelis Kask, Urmas Kruus, Martin Mandel Operatiivseire 2016. II osa. Rakendatud meetme tõhususe hindamine 2017
Merike Hindrikson Narva veehoidla hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2016 2016
Merike Hindrikson Jõgede hüdrokeemiline seire 2015. aastal 2016
Merike Hindrikson Peipsi järve ja sinna suubuvate jõgede ohtlike ainete hüdrokeemiline seire ja uuringud 2016. aastal 2016
Merike Hindrikson Peipsi järve 2016.a. Eesti-Vene talvise ühisseire hüdrokeemilised uuringud ning keemialaborite võrdluskatsete korraldamine Eesti-Vene piiriveekogudealase koostöö raames 2016
Artur Gornischeff Eestis 2015. a. tarbitud mootorikütuste koguste ja kvaliteedi aruanne , tarbitud biokütuste koguste aruanne ja kütteõlide ning laevakütuste väävlisisalduse aruanne esitamiseks Euroopa Komisjonile 2016
Urmas Anijalg, Meelis Kask, Urmas Kruus, Martin Mandel Jõgede operatiivseire 2015. aastal 2016
Merike Hindrikson Jõgede ülevaateseire hüdrokeemilised uuringud 2015. aastal 2016
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus - Vahearuanne III kvartal 2016 a. suveperiood 2016
Merike Hindrikson Peipsi järve hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2016 2016
Merike Hindrikson Peipsi järve hüdrokeemiline seire 2015. aastal 2016
Merike Hindrikson, Meelis Kask, Urmas Kruus, Martin Mandel Ebapärlikarbi ajalooliste ning potentsiaalsete elupaigajõgede inventuur 2016
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus - Vahearuanne I kvartal 2016 a. talveperiood 2016
Kaiti Ojamaa, Merike Hindrikson Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2016. a I, II, III ja IV kvartalis 2016
Merike Hindrikson Väikejärvede hüdrokeemiline seire 2016 2016
Merike Hindrikson Võrtsjärve hüdrokeemiline seire 2015. aastal 2016
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus - Vahearuanne III kvartal 2016 a. suveperiood 2016
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus Vahearuanne III kvartal 2015 a. Suveperiood 2015
Merike Hindrikson Peipsi järve ja sinna suubuvate jõgede ohtlike ainete hüdrokeemiline seire ja uuringud 2015. aastal 2015
Hugo Tang Kiviõli poolkoksi- ja tööstusjäätmete prügila järelseire ja hooldus, 2015. a. 1. poolaasta 2015
Merike Hindrikson Väikejärvede hüdrokeemiline seire 2015. aastal 2015
Merike Hindrikson Peipsi järve hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2015 2015
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus Vahearuanne I kvartal 2015 a. Talveperiood 2015
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus. Aastaaruanne 2014 a. 2015
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus aastal 2015 Aastaaruanne: Suve- ja talveperiood 2015. a. 2015
Merike Hindrikson 2011-2014. a andmete põhjal jõgede reostusastme komplekshindamine hüdrokeemiliste näitajate järgi 2015
Artur Gornischeff Eestis 2014. a. tarbitud mootorikütuste koguste ja kvaliteedi aruanne, tarbitud biokütuste koguste aruanne ja kütteõlide ning laevakütuste väävlisisalduse aruanne esitamiseks Euroopa Komisjonile. 2015
Merike Hindrikson Narva veehoidla hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2015 2015
Kaiti Ojamaa, Merike Hindrikson Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2015.a I, II, III ja IV kvartalis 2015
Merike Hindrikson Narva jõe alamjooksu Eesti ja Venemaa seireandmete võrdlus ja kriitiline analüüs 2015
Merike Hindrikson Peipsi järve 2015.a. Eesti-Vene talvise ühisekspeditsiooni hüdrokeemilised uuringud ning keemialaborite võrdluskatsete korraldamine Eesti-Vene piiriveekogude-alase koostöö raames 2015
Hugo Tang Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja hooldus, 2015. a. 1. poolaasta 2015
Allan Allas, Merike Hindrikson Heitvee- ja suublaseire 2013- 2014, I kvartali aruanne 2014
Karin Lassmann Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus. Aastaaruanne 2013 a. 2014
Merike Hindrikson Kirde-, Lõuna- ja Edela-Eesti jõgede hüdrokeemiline seire 2013. aastal 2014
Karin Lassmann Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus. Vahearuanne I kvartal 2014 a. Talveperiood. 2014
Allan Allas, Merike Hindrikson Heitvee- ja suublaseire 2013- 2014, I kvartali aruanne 2014
Karin Lassmann Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus. Aastaaruanne 2013 a. 2014
Allan Allas, Merike Hindrikson Heitvee- ja suublaseire 2013-2014, 2014 aasta 2 kvartali aruanne 2014
Allan Allas Heitvee-ja suublaseire 2013-2014 II vahearuanne 2014
Merike Hindrikson, Allan Allas Heitvee- ja suublaseire, 2013 aasta IV kvartaliaruanne 2014
Karin Lassmann Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus. Vahearuanne I kvartal 2014 a. Talveperiood. 2014
Merike Hindrikson Kirde-, Lõuna- ja Edela-Eesti jõgede hüdrokeemiline seire 2013. aastal 2014
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus. Vahearuanne III kvartal 2014 a. Suveperiood. 2014
Ülle Leisk Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskuse ohtlike ainete uuring 2014
Urmas Kruus Pinnaveekogude operatiivseire 2012. aastal 2013
Merike Hindrikson, Kaiti Ojamaa Tartu linna välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2013. a I, II, III ja IV kvartalis 2013
Karin Lassmann Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus. Vahearuanne III kvartal 2013 a. Suveperiood. 2013
Karin Lassmann Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus. Vahearuanne I kvartal 2013 a. Talveperiood. 2013
Merike Hindrikson Narva veehoidla hüdrokeemiline seire 2013. aastal 2013
Ülle Leisk Kvaternaari põhjaveekihtidest moodustatud põhjaveekogumites ja maapinnalt esimestest aluspõhjalistest põhjaveekihtidest moodustatud põhjaveekogumites ohtlike ainete sisalduse uuring 2013
EKUK Ohtlike ainete seire ja uuringud 2013
Urmas Kruus Jõgede operatiivseire 2013. aastal 2013
Merike Hindrikson Allan Allas Heitvee- ja suublaseire 2012, 2013 a II kvartali lõpparuanded 2013
Merike Hindrikson Peipsi järve 2013. a Eesti-Vene talvise ühisekspeditsiooni hüdrokeemilised uuringud 2013
Merike Hindrikson Allan Allas Heitvee- ja suublaseire 2012, 2013 aasta 1 kvartali aruanded 2013
Karin Lassmann Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus. Vahearuanne I kvartal 2013 a. Talveperiood. 2013
H. Allemann, M. Hindrikson, M. Laht, K. Panksep, K. Karus, P. Napp, T. Tarkus Pedeli jõe paisjärvede, suubuvate ojade ning Pedeli jõelõigu seisundi hindamine ning tervendamise võimaluste määramine 2013
Karin Lassmann Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus. Vahearuanne III kvartal 2013 a. Suveperiood. 2013
Ott Roots Peatükk: VIII Teadustöö ja süstemaatiline seire. Eesti kuues Kliima-aruanne. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni elluviimise kohta 2013
Merike Hindrikson Narva veehoidla hüdrokeemiline seire 2013. aastal 2013
Merike Hindrikson Väikejärvede hüdrokeemiline seire 2013. aastal 2013
Merike Hindrikson, Kaiti Ojamaa Tartu linna välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2013. a I, II, III ja IV kvartalis 2013