Balti riigid ohtlike ainete reostuse vähendamisel

BaltActHaz – Baltic Actions for Reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances (LIFE07 ENV/EE/000122)

BaltActHaz projekti üldeesmärk on aidata Balti riikidel rakendada erinevate õigusaktidega sätestatud nõudeid, keskendudes ohtlike ainete vähendamisele.

Projektis osaleb 19 partnerit, juhtpartneriks on MTÜ Balti Keskkonnafoorum Eesti.

Projektist

Publikatsioonid

BaltActHaz logo, EU Life+ logo