Õhuseire jaam Kohtla-Järvel

KIK-i logoKohtla-Järvel Kalevi tänaval paiknevas riikliku õhuseire jaamas mõõdetakse automaatanalüsaatoritega lämmastikdioksiidi, vääveldioksiidi, süsinikoksiidi, osooni, peeneid osakesi, vesiniksulfiidi ja ammoniaaki. Lisaks mõõdetakse seirejaamas meteoparameetreid.

Uus jaam paigaldati Kohtla-Järvele 2010. aasta detsembris, see vahetas välja vananenud konteinerjaama. Jaam on osa EKUK-i hallatavast Eesti Õhukvaliteedi Juhtimissüsteemist.

Moodne, suurem seirejaam sai teoks Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt
eraldatud 2,5 miljoni krooni toel.

Kohtla-Järve õhuseire jaama asukoht kaardil