Probleemtoodete ohtlike ainete järelvalvesüsteem

Kergmestimisprojekt EE05-IB-TWP-ENV-04 “Probleemtoodetest (patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad ning elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad) ohtlike ainete järelevalve süsteemi loomine”

Projekti eesmärgiks oli suurendada asjaomaste Eesti ametkondade administratiivsuutlikkust kontrollida eri probleemtoodetes ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlevate õigusaktide rakendamist (direktiivid 2000/53/EÜ, 2002/95/EÜ ja 2006/66/EÜ).

2008. aasta juulis esitatud projekti lõpparuandes (PDF, 126 KB) analüüsitakse seaduseauke ja praegust järelevalvesüsteemi (sh eri asutuste ülesandeid ja vastutusala ning puuduvaid seoseid organisatsioonilises skeemis), antakse soovitusi, täpsustatakse voodiagrammi ja teabevahetussüsteemi.

Eelkõige annab aruanne soovitusi töö planeerimise ja eri asutuste ühise tegevusplaani kohta.