Eesti Keskkonnauuringute Keskuse teenused

anumad laborisEesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK) pakub ametlikult tunnustatud laborianalüüse ja uuringuid nii ettevõtetele, eraisikutele kui riigiasutustele.

Analüüse ja uuringuid viivad läbi EKUKi laborid Eesti eri paigus.

Tutvuge tellimuste vastuvõtu aegadega, samas on ka allalaaditavad tellimisblanketid.

Teenused ja tegevusalad

Rahvusvahelistel või rahvuslikel standarditel põhinevad katsemeetodid

  • EKUKil on toidu- ja toidutoorme, alkoholi, kütuse ning reovee analüüside tegemiseks pädevate riigiorganite volitused.
  • EKUK on keskkonnaseire referentlabor heitvee valdkonnas vastavalt keskkonnaministri käskkirjale ja akrediteeritud inspekteerimisasutus õhu kvaliteedi seire alal.
  • EKUK on akrediteeritud katselabor pinnase geotehniliste uuringute läbiviimiseks, selleks on olemas ka vajalik tipptasemel proovivõtmise tehnika.