Geotehnikalabor

ehitusgeoloogilised uuringud EKUKis

EKUKis määratakse pinnase geotehnilisi omadusi ehitusgeoloogi, geotehniku, projekteerija ja ehitaja jaoks.

Geotehnikalaboris tehakse järgmisi uuringuid:

  • pinnase liik ja koostis – lõimis, plastsuspiirid, orgaaniline aine, karbonaatide sisaldus;
  • pinnase olek – konsistents, tihedus;
  • füüsikalised omadused – veesisaldus, mahumass, erimass;
  • vesiomadused – filtratsioon, pundumine, leondumine;
  • mehaanilised omadused – kokkusurutavus- ja tugevusnäitajad;
  • pinnase agressiivne toime vundamentidele ja kaablitele;
  • pinnasevee keemiline koostis ja agressiivne toime vundamentidele;
  • konsultatsioonid pinnase teimimisest.

Katsemetoodikad on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt reg nr L008 (Lisa 6).

Tutvuge ka pinnaseuuringute infoga.

Kontakt

Uile Lemberg
Geotehnikalabori juhataja
tel 611 2992, 5301 6519
faks 611 2990
uile.lemberg@klab.ee

Proove geotehnilisteks uuringuteks võtavad ja ehitusgeoloogilisi uuringuid teostavad järgmised firmad: