Pinnaseanalüüsid

pinnaseanalüüsid EKUKis

Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond

EKUKi keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas tehakse järgmisi pinnaseanalüüse ja uuringuid:

  • määratakse saasteainete sisaldus pinnases;
  • tehakse keskkonnaavariidest tingitud pinnasereostuse analüüse;
  • võetakse pinnaseproove (reostusproovid jm).

Geotehnikalabor

Geotehnikalaboris määratakse pinnase geotehnilisi omadusi ehitusgeoloogi, geotehniku, projekteerija ja ehitaja jaoks.

  • Pinnase vesiomadused ja füüsikalised ning mehaanilised omadused.
  • Pinnase agressiivne toime vundamentidele ja kaablitele.