Koolitused

Koolitused veeproovivõtjatele

Kehtiva seadusandluse [1] kohaselt peab veeproovivõtja enne atesteerimist läbima järgnevad koolitused:

 • esmakordsel atesteerimisel: 3-päevane esmakordne väljaõppe kursus;
 • kordusatesteerimisel (eelmisest tunnistusest möödub 4 aastat): täiendõppekursus.

Koolitusel ning atesteerimisel registreerumiseks vajalikud dokumendid:

 1. Vormikohane avaldus – vormi saab alla laadida iga koolituse juures toodud lingi “Registreerumine” alt.
 2. Digitaalne dokumendifoto (vajalik atesteeritud proovivõtja tõendi jaoks). Kui Teil ei ole sobivat digifotot kohe käepärast, võib kasu olla ID.ee juhistest, kuidas laadida alla ja salvestada oma arvutisse enda ID-kaardil olev foto.
 3. Esmakordsele atesteerimisele tulles on vajalik ka tõend üheaastase väljaõppe kogemuse kohta, kus on näidatud väljaõpet korraldanud asutuse nimetus, väljaõppe aeg ja sisu.

Avaldus, foto ja tõend palun saata e-postiga aadressile helle.vahemets@klab.ee

2019. aastal toimuvad koolitused

Koolitused toimuvad OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuses Marja 4d, Tallinn algusega kell 9.30. (vaadake asukohta Google Mapsi kaardilt).

 • 26.03.2019. a veeproovivõtjate täiendõpe (5 tundi). Atesteerimine toimub valdkondades:
  – heit- ja reovesi;
  – reoveesete;
  – põhjavesi;
  – pinnavesi;

  Koolituse ajakava
  Koolituse maksumus, 105 EUR, 125 EUR või 195 EUR, sõltub osalejate arvust. Hinnad on koos käibemaksuga.
  Registreerumine

 • 14.-16.05.2019. a veeproovivõtjate esmakordne (20 tundi) 3-päevane väljaõpe. Atesteerimine toimub valdkondades:
  – heit- ja reovesi;
  – reoveesete;
  – põhjavesi;
  – pinnavesi.

  Koolituse ajakava
  Koolituse maksumus, 340 EUR, 420 EUR või 920 EUR, sõltub osalejate arvust. Hinnad on koos käibemaksuga.
  Registreerumine

 • 21.-23.05.2019. a veeproovivõtjate esmakordne (20 tundi) 3-päevane väljaõpe
  21.05.2019. a veeproovivõtjate täiendõpe (5 tundi)
  . Atesteerimine toimub valdkondades:

  – merevesi;
  – pinnavesi.

  Koolituse ajakava
  Koolituse maksumus, 570 EUR (20 tundi), 125 EUR (5 tundi). Hinnad on koos käibemaksuga.
  Registreerumine

 • 04.06.2019. a veeproovivõtjate täiendõpe (5 tundi). Atesteerimine toimub valdkondades:
  – heit- ja reovesi;
  – reoveesete;
  – põhjavesi;
  – pinnavesi.

  Koolituse ajakava
  Koolituse maksumus, 105 EUR, 125 EUR või 195 EUR, sõltub osalejate arvust. Hinnad on koos käibemaksuga.
  Registreerumine

 • 19.09.2019. a veeproovivõtjate täiendõpe (5 tundi). Atesteerimine toimub valdkondades:
  – heit- ja reovesi;
  – reoveesete;
  – põhjavesi;
  – pinnavesi.

  Koolituse ajakava
  Koolituse maksumus, 105 EUR, 125 EUR või 195 EUR, sõltub osalejate arvust. Hinnad on koos käibemaksuga.
  Registreerumine

Koolituse ja atesteerimise korraldus

Koolituse maksumus sõltub osalejate arvust järgmiselt:

 • <11 osavõtjat – maksimaalne hind;
 • 11…20 osavõtjat – keskmine hind;
 • >20 osavõtjat – minimaalne hind.

Koolituse hind sisaldab õppematerjale, lõunasööki ja kohvipause.
Arve esitatakse peale koolituse toimumist.

Maksimaalse hinna rakendumisel teavitatakse eelnevalt koolitusele registreerunud osalejaid.

Atesteerimisele saab registreeruda hiljemalt 1 nädal enne koolitust.

NB! Atesteerimisel osaleda saab ainult selles valdkonnas, milles omatakse eelnevat kogemust!

Atesteerimine koosneb kirjalikust testist ja suulisest vestlusest.

Esmakordsel atesteerimisel tuleb lisaks lahendada praktiline ülesanne uuritaval objektil.

Koolituse kohta saab täiendavat infot e-postiga helle.vahemets@klab.ee või telefonil 611 2907, Helle Vahemets.

Atesteerimise komisjoni esimees on veeosakonna nõunik Raili Kärmas (tel 626 2858, raili.karmas@envir.ee).


[1] Veeproovivõtjate atesteerimist käsitlevad järgmised Eesti õigusaktid, mis samuti määravad proovivõtja väljaõpet korraldavaks asutuseks Eesti Keskkonnauuringute Keskuse:

 1. Veeseaduse § 122 lõige 3;
 2. keskkonnaministri 11.01.2002. a määruse nr 3 „Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, proovivõtjale esitatavad nõuded, proovivõtja atesteerimise kord, atesteerimistunnistuse vorm ning proovivõtja atesteerimiskomisjoni töökord“ § 5 lõiked 2, 3 ja 4;
 3. keskkonnaministri 12.02.2015. a käskkiri nr 149.