Kütuseanalüüsid

Kütusekvaliteedi ja tolliteenuste osakonna kütuselabor

Kütuselabori teenused

EKUK kütuselabor on Põhjamaades üks kaasaegsemaid. Siin teostatakse kõiki igapäevaselt vajalikke vedelkütuste analüüse. Kontrollida saab bensiini (EVS-EN 228), diislikütuse (EVS-EN 590), biodiislikütuse (EVS-EN 14214) ja etanoolipõhiste kütuste (näiteks E85), samuti kütteõlide näitajaid. Analüüsidel kasutatavad metoodikad on akrediteeritud Eesti Akrediteerimis- keskuse poolt reg nr L008 (Lisa 4; Lisa10).

Automaatne viskosimeeter
EKUK kütuselabor asub Tallinnas, Suur-Sõjamäe 34.

Kütusekvaliteedi büroo teenused

Kütusekvaliteedi büroo viib Keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi iga-aastast riiklikku kütuseseiret vastavalt Euroopa seirestandardile EN 14274.

Kütuseanalüüside tellimisvormid

Kontakt

Artur Gornischeff
Kütuselabori juhataja
tel 611 2972
mobiil 5918 7076
artur.gornischeff@klab.ee