Mikrobioloogilised uuringud

mikrobioloogia EKUKis

Mikrobioloogiliste uuringute eesmärgiks on joogi- ja basseinivee, pinnase, reoveesetete, komposti ning toiduainete mikrobioloogiliste kvaliteedinäitajate analüüs.

Reoveepuhastusseadmete töö efektiivsuse hindamiseks viime läbi aktiivmuda koosluse uuringuid.

Labor tegeleb vajadusel ka uute analüüsimeetodite juurutamisega. Analüüside läbiviimise tähtajad on paindlikud ja lähtuvad tellijate soovidest ning võimalustest.

Analüüsidel kasutatavad metoodikad on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt, reg nr L008 (Lisa 5).

Kontakt

Triin Põldma
Mikrobioloog
tel 611 2906
triin.poldma@klab.ee

Viktoria Aomere
Mikrobioloog
tel 443 4204
viktoria.aomere@klab.ee

Kontakt, aktiivmuda koosluse uuringud

Vallo Kõrgmaa
Spetsialist
tel 55 35 092
vallo.korgmaa@klab.ee