Alkoholi ja mee analüüsid

Keskkonna- ja analüütilise keemia osakonna analüütilise keemia labor viib läbi alkohoolsete jookide ja meeproovide keemilisi analüüse ja füüsikaliste parameetrite määramist.

Analüüsidel kasutatavad metoodikad on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt, reg nr L008 (Lisa 3).

Kontakt

Katri Vooro
Osakonna juhataja
tel 611 2928
mobiil 515 0043
katri.vooro@klab.ee

Anna Aunap
Alkoholianalüüside referent-analüütik
tel 611 2934
mobiil 518 3116
anna.aunap@klab.ee