Tolliteenused

EKUK tolliteenuste büroo

Tolliteenuste büroo osutab järgmisi teenuseid

  • Kõigi Maksu- ja Tolliametile vajalike keemiliste ja füüsikaliste laboratoorsete analüüside korraldamine ning objektide uuringud tollilabori kompleksteenuse raames.
  • Eesti kaupade nomenklatuuri (EKN) kuuluvate kaupade analüüs, toodetele omistatud kaubandusliku nomenklatuuri koodi vastavuse kontroll.
  • Kaupade kvaliteedinõuete vastavuse määramine.
  • Tarbekaupade kontroll, nt mänguasjad, tekstiilkaubad, kosmeetika, küünlad, kodutarbed, toidunõud jne.
  • Kaupade kaadmiumi-, kroomi- ja niklisisalduse kontroll.
  • Muud spetsiifilised ülesanded nagu võrreldavate proovide identsuse kontroll, tundmatu aine määramine, kaubapartiide koguste mõõtmine kauba asukohas (nt kütus, alkohol, puit), toote ja selleks kasutatud toorme kokkusobivuse hindamine.
  • Eksperthinnangute andmine ainete kasutusvaldkondade ja -võimaluste kohta.
  • CAP-analüüsid.

Kontakt

Artur Gornischeff
tel 611 2972
mobiil 5918 7076
artur.gornischeff@klab.ee