Teated

16.03.2020

Looduslikku päritolu lõhnahäiringu tuvastamise ja ennetussüsteemi täiendamine Tallinna lahel

KIK-i projekti nr 15097 “Looduslikku päritolu lõhnahäiringu tuvastamise ja ennetussüsteemi täiendamine Tallinna lahel” raames täiendati Tallinna lahega piirneval alal (Pirita tee) olemasolevat lõhnaainete sensorsüsteemi, mis võimaldab lõhnahäiringut teatud markerühendite kaudu identifitseerida. Sobivate markerühendite leidmiseks viidi läbi mõõtekampaania, millega identifitseeriti sobivad markerühendid ning nende segud. Uute sensorite tulemused on nähtavad reaalajas õhukvaliteedi portaalis www.õhuseire.ee (Pirita 1 ja Pirita 2), kust kõik huvilised saavad tulemusi reaalajas jälgida. Süsteem võimaldab saata automaatteateid teemaga seotud ametkondadele ning tagada seeläbi operatiivne tegutsemine võimaliku lõhnahäiringu korral.

09.03.2020

Võtame Virumaa osakonna Kohtla-Järve laborisse tööle analüütiku

Otsime Virumaa osakonna Kohtla-Järve laborisse analüütikut

 

19.02.2020

Eesti ja Läti kaardistasid ühiste veekogude seisundit

Eesti ja Läti ühised veekogumid on valdavalt heas seisundis, kuid seni on seisundi hindamise põhimõtetes olnud riigiti mõningaid erinevusi. Veebruaris lõppeva projekti “Piirideta veekogud” raames valmisid nüüd aga Eesti ja Läti veekogudele ühtlustatud seisundihinnangud. Samuti pandi paika mõlemale riigile sobiv seirekava ja meetmeprogramm. Edasi »

27.03.2019

Pädevuskatsed 2019

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus korraldab 2019. aastal alljärgnevad pädevuskatsed veeuuringuid teostavatele katselaboritele: Edasi »

25.01.2019

Osoonikihti kahandavate ainete tasuta vastuvõtmise aeg Käitluskeskuses on pikendatud kuni 31.12.2019

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kliimaosakonna hallatav Suur-Sõjamäel asuv riiklik fluoritud kasvuhoonegaaside (f-gaaside) ja osoonikihti kahandavate ainete (OKAde) käitluskeskus võtab kuni 31.12.2019 tasuta vastu osoonikihti kahandavaid aineid (OKAsid). Edasi »