Teated

07.05.2019

Tööpakkumine – geotehnikalabori peaspetsialist

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus otsib Tallinnas paiknevasse geotehnikalaborisse peaspetsialisti.

Geotehnikalabor tegeleb pinnase füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste määramisega ehitusgeoloogidele, ehitajatele ja teedeehitajatele.Teimitakse tellijate poolt toodud pinnase proove ja osaletakse suuremates erialastes projektides. Edasi »

27.03.2019

Pädevuskatsed 2019

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus korraldab 2019. aastal alljärgnevad pädevuskatsed veeuuringuid teostavatele katselaboritele: Edasi »

25.01.2019

Osoonikihti kahandavate ainete tasuta vastuvõtmise aeg Käitluskeskuses on pikendatud kuni 31.12.2019

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kliimaosakonna hallatav Suur-Sõjamäel asuv riiklik fluoritud kasvuhoonegaaside (f-gaaside) ja osoonikihti kahandavate ainete (OKA-de) käitluskeskus võtab 01.01.2019 kuni 31.12.2019 tasuta vastu osoonikihti kahandavaid aineid (OKA-sid). Edasi »

01.12.2018

Hajaasustuse elanikel palutakse osaleda joogivee kvaliteedi alases uuringus

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kutsub hajaasustuspiirkondades elavaid inimesi osalema uuringus, mille eesmärgiks on joogiveesüsteemide kohta info kogumine. Joogivee kvaliteedi määramiseks on proove kavas võtta 1 000 omaveevärgist. Inimestele palutakse teada anda oma soovist uuringuga liitumisel. Edasi »

15.11.2018

Alustati Eesti-Läti ühisprojekti “Water bodies without borders”

Interreg Eesti-Läti programmi 2014-2020 raames alustati OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse juhtimisel projekti “Water bodies without borders”. Edasi »