Teated

22.01.2019

Pakume geotehnikalaboris tööd laboritehnikule

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus otsib Tallinnas paiknevasse geotehnikalaborisse laboritehnikut.

Töö kirjeldus:

Geotehnikalabor tegeleb pinnase füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste määramisega ehitusgeoloogidele, ehitajatele ja teedeehitajatele.

Erialane täpsem väljaõpe on kohapeal.

Edasi »

15.01.2019

Võtame tööle administraator-proovivastuvõtja

Töökoht asub aadressil Tallinn, Marja 4d

Vajalikud oskused/ eeldused: Edasi »

01.12.2018

Hajaasustuse elanikel palutakse osaleda joogivee kvaliteedi alases uuringus

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kutsub hajaasustuspiirkondades elavaid inimesi osalema uuringus, mille eesmärgiks on joogiveesüsteemide kohta info kogumine. Joogivee kvaliteedi määramiseks on proove kavas võtta 1 000 omaveevärgist. Inimestele palutakse teada anda oma soovist uuringuga liitumisel. Edasi »

15.11.2018

Alustati Eesti-Läti ühisprojekti “Water bodies without borders”

Interreg Eesti-Läti programmi 2014-2020 raames alustati OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse juhtimisel projekti “Water bodies without borders”. Edasi »

02.05.2018

Teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riiklik programm aastateks 2020-2030

Õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riikliku programmi (ÕVP) eesmärgiks on saada ülevaade Eesti paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste edasise vähendamise võimalustest ja potentsiaalist. Edasi »