Teated

13.06.2017

Kliimaosakond võtab tööle spetsialisti (põllumajandusekspert)

Tööpakkumine – Eesti Keskkonnauuringute Keskus otsib kliimaosakonda SPETSIALISTI (Põllumajandusekspert) ow.ly/LaeG30cy4zs

13.06.2017

Kliimaosakond võtab tööle spetsialisti (Energeetikaekspert)

Tööpakkumine – Eesti Keskkonnauuringute Keskus otsib kliimaosakonda SPETSIALISTI (Energeetikaekspert) ow.ly/QuLf30cy4Gc

08.05.2017

Praktikavõimalus kliimaosakonnas

Hea keskkonna-, loodusteaduste ja põllumajanduse eriala tudeng, pakume Sulle praktikavõimalust Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Kliimaosakonnas (Marja 4d, Tallinn). Praktika perioodi kestvus on varieeruv, 3 nädalat kuni 1,5 kuud kokkulepitud ajavahemikus juuni 2017 kuni detsember 2017.

Peamised tööülesanded

  • Vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsioonile ning selle Kyoto protokollile Eestile kohustusliku riikliku kasvuhoonegaaside inventuuriga seotud aruannete ja analüüside koostamine ning andmete sisestamine;
  • soovi korral välitöödel osalemine;
  • jooksvate ülesannete täitmine.

Edasi »

25.01.2017

Osoonikihti kahandavate ainete tasuta vastuvõtmise aeg riiklikus käitluskeskuses on pikendatud kuni 30.12.2017

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Suur-Sõjamäe osakonnas paiknev riiklik osoonikihti kahandavate ainete (OKA-de) ja fluoritud kasvuhoonegaaside (F-gaaside) käitluskeskus võtab 01.01.2017 – 30.12.2017 tasuta vastu osoonikihti kahandavaid aineid (OKA-sid). Edasi »

15.06.2016

Tulekul rangemad piirangud jahutusseadmetes kasutatavatele külmaainetele

Alates 2015. aasta algusest on keelatud HCFCde kasutamine jahutus- ja kliimaseadmetes ning enamik seadmeid Eestis on tänaseks teistele külmaainetele ümber ehitatud. Neil ettevõtjatel ja seadmete käitajatel, kel seisab osoonikihti kahandavate ainete (OKAde) seadmetes asendamise otsus veel ees, on tähtis teada, et alates 2020. aastast jõustuvad veelgi rangemad piirangud ainete kasutamisele ja seadmete turustamisele. Edasi »