Teated

20.04.2018

AKKI infopäev

Eesti Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuuri (AKKI, www.akki.ee) meeskonnal on rõõm teatada, et 3. mail 2018, kell 11-14 toimub esimene AKKI võrgustikku tutvustav infopäev. Infopäev toimub TÜ Chemicumis, Ravila 14a, Tartus.

Ürituse raames on võimalik saada ülevaade AKKI’s osalevate üksuste ja koostööpartnerite tegevustest ning koostöövõimalustest. Lisaks on võimalus tutvuda Chemicumi laboritega ning suhelda meie teadlastega. Üritus on eesti keeles.

Infopäevale on oodatud AKKI tegevustest huvitatud ettevõtted ning teadusasutused.

Orienteeruv ajakava:
10:45 – 11:00 Registreerumine
11:00 – 12:00 AKKI ja koostööpartnerite ettekanded.
12:00 – 13:30 Ekskursioonid laborites ning suhtlemine vabas vormis erinevate küsimuste lahendamiseks.
13:30 – 14:00 Analüütilise keemia aparatuuri ristkasutusvõrgustiku planeeritava tehnilise rakenduse tutvustamine. Lõppsõnad.

Registreerimine on avatud aadressil https://akki.ut.ee/akki-infopaev/

11.04.2018

Pädevuskatsed 2018

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus korraldab 2018. aastal alljärgnevad pädevuskatsed veeuuringuid teostavatele katselaboritele: Edasi »

25.01.2017

Osoonikihti kahandavate ainete tasuta vastuvõtmise aeg riiklikus käitluskeskuses on pikendatud kuni 30.12.2018

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Suur-Sõjamäe osakonnas paiknev riiklik osoonikihti kahandavate ainete (OKA-de) ja fluoritud kasvuhoonegaaside (F-gaaside) käitluskeskus võtab 01.01.2018 – 30.12.2018 tasuta vastu osoonikihti kahandavaid aineid (OKA-sid). Edasi »

15.06.2016

Tulekul rangemad piirangud jahutusseadmetes kasutatavatele külmaainetele

Alates 2015. aasta algusest on keelatud HCFCde kasutamine jahutus- ja kliimaseadmetes ning enamik seadmeid Eestis on tänaseks teistele külmaainetele ümber ehitatud. Neil ettevõtjatel ja seadmete käitajatel, kel seisab osoonikihti kahandavate ainete (OKAde) seadmetes asendamise otsus veel ees, on tähtis teada, et alates 2020. aastast jõustuvad veelgi rangemad piirangud ainete kasutamisele ja seadmete turustamisele. Edasi »

31.03.2016

Valminud on madala keskkonnamõjuga külmutusagenside infoportaal

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kodulehel on valminud madala GWP[1]-ga (alternatiivid) külmutusagenside infoportaal, mille eesmärgiks on seadmete omanike ja hooldajate teadlikkuse tõstmine ning abistamine valiku tegemisel OKA-delt ja F-gaasidelt üleminekul. Alternatiivide all mõistetakse looduslikke külmaained (CO2, NH3, HC), madala GWP-ga F-gaase ja neid sisaldavaid seadmeid.

Edasi »