Teated

01.12.2018

Hajaasustuse elanikel palutakse osaleda joogivee kvaliteedi alases uuringus

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kutsub hajaasustuspiirkondades elavaid inimesi osalema uuringus, mille eesmärgiks on joogiveesüsteemide kohta info kogumine. Joogivee kvaliteedi määramiseks on proove kavas võtta 1 000 omaveevärgist. Inimestele palutakse teada anda oma soovist uuringuga liitumisel. Edasi »

15.11.2018

Alustati Eesti-Läti ühisprojekti “Water bodies without borders”

Interreg Eesti-Läti programmi 2014-2020 raames alustati OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse juhtimisel projekti “Water bodies without borders”. Edasi »

02.05.2018

Teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riiklik programm aastateks 2020-2030

Õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riikliku programmi (ÕVP) eesmärgiks on saada ülevaade Eesti paiksetest ja liikuvatest heiteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste edasise vähendamise võimalustest ja potentsiaalist. Edasi »

20.04.2018

AKKI infopäev

Eesti Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuuri (AKKI, www.akki.ee) meeskonnal on rõõm teatada, et 3. mail 2018, kell 11-14 toimub esimene AKKI võrgustikku tutvustav infopäev. Infopäev toimub TÜ Chemicumis, Ravila 14a, Tartus.

Ürituse raames on võimalik saada ülevaade AKKI’s osalevate üksuste ja koostööpartnerite tegevustest ning koostöövõimalustest. Lisaks on võimalus tutvuda Chemicumi laboritega ning suhelda meie teadlastega. Üritus on eesti keeles.

Infopäevale on oodatud AKKI tegevustest huvitatud ettevõtted ning teadusasutused.

Orienteeruv ajakava:
10:45 – 11:00 Registreerumine
11:00 – 12:00 AKKI ja koostööpartnerite ettekanded.
12:00 – 13:30 Ekskursioonid laborites ning suhtlemine vabas vormis erinevate küsimuste lahendamiseks.
13:30 – 14:00 Analüütilise keemia aparatuuri ristkasutusvõrgustiku planeeritava tehnilise rakenduse tutvustamine. Lõppsõnad.

Registreerimine on avatud aadressil https://akki.ut.ee/akki-infopaev/

15.06.2016

Tulekul rangemad piirangud jahutusseadmetes kasutatavatele külmaainetele

Alates 2015. aasta algusest on keelatud HCFCde kasutamine jahutus- ja kliimaseadmetes ning enamik seadmeid Eestis on tänaseks teistele külmaainetele ümber ehitatud. Neil ettevõtjatel ja seadmete käitajatel, kel seisab osoonikihti kahandavate ainete (OKAde) seadmetes asendamise otsus veel ees, on tähtis teada, et alates 2020. aastast jõustuvad veelgi rangemad piirangud ainete kasutamisele ja seadmete turustamisele. Edasi »