Teated

25.01.2017

Osoonikihti kahandavate ainete tasuta vastuvõtmise aeg riiklikus käitluskeskuses on pikendatud kuni 30.12.2018

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Suur-Sõjamäe osakonnas paiknev riiklik osoonikihti kahandavate ainete (OKA-de) ja fluoritud kasvuhoonegaaside (F-gaaside) käitluskeskus võtab 01.01.2018 – 30.12.2018 tasuta vastu osoonikihti kahandavaid aineid (OKA-sid). Edasi »

15.06.2016

Tulekul rangemad piirangud jahutusseadmetes kasutatavatele külmaainetele

Alates 2015. aasta algusest on keelatud HCFCde kasutamine jahutus- ja kliimaseadmetes ning enamik seadmeid Eestis on tänaseks teistele külmaainetele ümber ehitatud. Neil ettevõtjatel ja seadmete käitajatel, kel seisab osoonikihti kahandavate ainete (OKAde) seadmetes asendamise otsus veel ees, on tähtis teada, et alates 2020. aastast jõustuvad veelgi rangemad piirangud ainete kasutamisele ja seadmete turustamisele. Edasi »

31.03.2016

Valminud on madala keskkonnamõjuga külmutusagenside infoportaal

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kodulehel on valminud madala GWP[1]-ga (alternatiivid) külmutusagenside infoportaal, mille eesmärgiks on seadmete omanike ja hooldajate teadlikkuse tõstmine ning abistamine valiku tegemisel OKA-delt ja F-gaasidelt üleminekul. Alternatiivide all mõistetakse looduslikke külmaained (CO2, NH3, HC), madala GWP-ga F-gaase ja neid sisaldavaid seadmeid.

Edasi »

28.05.2015

Moodustati EVS tehniline komitee põlevkivi ja põlevkiviproduktide valdkonna standardiseerimiseks

20.05.2015 allkirjastatud ja Eesti Standardikeskusele (EVS) esitatud avalduse alusel kinnitati 25. mail käskkirjaga uue tehnilise komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“ registreering. Edasi »

25.03.2015

Osoonikihti kahandavate ainete käitlemiskava esitamine

Osoonikihti kahandavate ainete kasutamine läheneb lõpule. 2015. aasta 1. jaanuarist on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 1005/2009 artiklile 11 keelatud klorofluorosüsivesinike (HCFC-de, nt R-22) ja neid sisaldavate segude lisamine seadmetesse. Seadmeid maha monteerima ei pea, kuid ainete lisamine on keelatud. Edasi »