Teated

31.03.2016

Valminud on madala keskkonnamõjuga külmutusagenside infoportaal

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kodulehel on valminud madala GWP[1]-ga (alternatiivid) külmutusagenside infoportaal, mille eesmärgiks on seadmete omanike ja hooldajate teadlikkuse tõstmine ning abistamine valiku tegemisel OKA-delt ja F-gaasidelt üleminekul. Alternatiivide all mõistetakse looduslikke külmaained (CO2, NH3, HC), madala GWP-ga F-gaase ja neid sisaldavaid seadmeid.

Edasi »

28.05.2015

Moodustati EVS tehniline komitee põlevkivi ja põlevkiviproduktide valdkonna standardiseerimiseks

20.05.2015 allkirjastatud ja Eesti Standardikeskusele (EVS) esitatud avalduse alusel kinnitati 25. mail käskkirjaga uue tehnilise komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“ registreering. Edasi »

25.03.2015

Osoonikihti kahandavate ainete käitlemiskava esitamine

Osoonikihti kahandavate ainete kasutamine läheneb lõpule. 2015. aasta 1. jaanuarist on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 1005/2009 artiklile 11 keelatud klorofluorosüsivesinike (HCFC-de, nt R-22) ja neid sisaldavate segude lisamine seadmetesse. Seadmeid maha monteerima ei pea, kuid ainete lisamine on keelatud. Edasi »

13.01.2015

Ohtlike ainete ja mikrobioloogiliste analüüside proovianumad

Tuletame oma klientidele meelde, et ohtlike ainete (naftasaadused, PAH-id, pestitsiidid, tinaorgaanika) analüüse veest ja aromaatsete süsivesinike (BTEX) analüüsi pinnasest ning mikrobioloogilisi analüüse veest teostatakse ainult labori poolt väljastatud proovianumates. Edasi »

03.04.2014

EKUK juhtimisel on käivitunud kolm suurt projekti Eesti keskkonnakaitse parendamiseks

Keskkonnaministeerium (KKM) ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK) allkirjastasid Euroopa Majanduspiirkonna toetuste projektilepingud Eesti kliimamuutustega kohanemise strateegia ja Eesti merestrateegia väljatöötamiseks ning mere ja maismaa pinnavete integreeritud haldamist võimaldava töövahendi loomiseks. Edasi »