Eesti vete modelleerimineEesti vete modelleerimine

Mudelite süsteemi ja töövahendi loomine mere ja maismaa pinnavete integreeritud haldamiseks

Menu

Tulemused

laev

Jägala juga. Foto: T.Kaar

Projekti lõpptulemusena valmib terviksüsteem, mis sisaldab endas mitmesuguseid mudeleid ning mis võimaldab funktsionaalsete päringute alusel peamistel kasutajatel lihtsustada ja tõhustada oma tööülesannete täitmist seoses informatsiooni ja hinnangutega, mida on vaja teada vete seisundi, veekeskkonnale avalduva koormuse ning meetmete mõju kohta.


Projekti otsesed positiivsed tulemused on:


Projekti kaudsed positiivsed tulemused on: