Kontakt
Marek Nurmik
Projektijuht

Tel: 5554 7923

Kontakt
Erik Teinemaa
Projektijuht

Tel: 509 4353

Kontakt
Tiia Kaar
Ekspert

Tel: 611 2914

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse projektid

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse juhtimisel või osalusel viiakse läbi paljusid, nii rahvusvahelisi kui kohalikke keskkonnakaitse ja -seire alaseid projekte.


EKUK Projektide büroo

Projektide büroo viib ellu Eesti Keskkonnauuringute Keskuse suuremahulisi ja pikaajalisi projekte, koostöös eri projektipartneritega. Büroo koordineerib keskkonnaprojekte, mis eeldavad muuhulgas teadlaste ja institutsioonide piiriülest koostööd.

Hetkel on projektide büroos töös Euroopa Majanduspiirkonna keskkkonnaprogrammi raames rahastust saanud projektid ning Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames rahastatud projektid.

Järgmise kolme suurema võtmeprojekti tutvustamiseks oleme koostanud vastavad, iseseisvad alamveebid.

Eesti merestrateegia

EL merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine.

Täpsemalt »

Kliimamuutustega kohanemine

Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamine.

Täpsemalt »

Eesti vete modelleerimine

Mudelite süsteemi ning töövahendi loomine mere ja maismaa pinnavete integreeritud haldamiseks.

Täpsemalt »

Teisi EKUK projekte

Šveitsi koostööprogramm

Eesti keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine, vähendamaks keskkonna saastamist, tõstmaks elatusstandardit ja edendamaks jätkusuutlikku majandusarengut.
Täpsemalt »

REAL-SKILLS-Euroopa

Projekt tõstmaks külmamajanduse spetsialistide taset, et saavutada külmaainete lekete vähenemine – tõhus koolitus võib vähendada lekkeid kuni 25%.
Täpsemalt »

BSR InnoShip

Läänemere kaitse koostööprojekt 9 riigi osalusel, eesmärgiks tiivustada Läänemere riike tõhusamale koostööle meretranspordi põhjustatud õhusaaste vähendamisel.
Täpsemalt »