Keskkonnaaruanded

Valik Eesti Keskkonnauuringute Keskuse viimase 5 aasta projektide, uuringute, tööde aruandeid.

 

Koostaja Pealkiri Välja antud
Merike Hindrikson Peipsi järve hüdrokeemiline seire 2018 2019
Hugo Tang Kiviõli suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja -hooldus 2018 (II poolaasta) 2019
Urmas Anijalg, Meelis Kask, Urmas Kruus, Martin Mandel, Lilian Varblane Operatiivseire korraldamine 2018. Rakendatud meetme tõhususe hindamine 2019
Mailis Laht, Greta Nurk, Katri Vooro Netaman Repair Group OÜ tegevusega seotud territooriumi akvatooriumi vee ja sette seire 2019
Hugo Tang Kohtla-Järve suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja hooldus, 2019.a. 1. poolaasta 2019
Merike Hindrikson Väikejärvede hüdrokeemiline seire 2018 2019
Mailis Laht, Kairi Lõhmus, Katri Vooro Riikliku keskkonnaseire programmi mereseire allprogrammi seiretöö. Ohtlike ainete seire rannikumeres 2018. Aruanne. 2019
Hugo Tang Kiviõli suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja -hooldus 2019 (I poolaasta) 2019
Hugo Tang Kohtla-Järve suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja hooldus, 2018.a. 2. poolaasta 2019
Merike Hindrikson Jõgede hüdrokeemiline ülevaateseire 2018 2019
Mailis Laht, Kairi Lõhmus, Greta Nurk, Riin Rebane, Maris Paju, Kadri Normak, Vallo Kõrgmaa, Aser Sikk Veekeskkonnale ohtlike ainete allikate inventuur 2018
Merike Hindrikson, Mailis Laht Võrtsjärve hüdrokeemiline seire ja ohtlikud ained 2017 2018
Merike Hindrikson Peipsi järve hüdrokeemiline seire 2017 2018
Merike Hindrikson, Mailis Laht Jõgede hüdrokeemiline seire ja ohtlikud ained 2017 2018
Hugo Tang Kohtla-Järve suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja hooldus, 2017.a. 2. poolaasta 2018
Hugo Tang Kiviõli suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja -hooldus 2017 (II poolaasta) 2018
Merike Hindrikson Peipsi järve 2018. a Eesti-Vene talvise ühisseire hüdrokeemilised uuringud ning keemialaborite võrdluskatsete korraldamine Eesti-Vene piiriveekogudealase koostöö raames 2018
Merike Hindrikson Peipsi järve ja Narva veehoidla hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2018 2018
Kaiti Ojamaa, Merike Hindrikson Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2018. a I, II, III ja IV kvartalis 2018
Hugo Tang Kohtla-Järve suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja hooldus, 2018.a. I poolaasta 2018
Urmas Anijalg, Meelis Kask, Urmas Kruus, Martin Mandel, Lilian Varblane Operatiivseire korraldamine 2017. Rakendatud meetme tõhususe hindamine 2018
Merike Hindrikson Peipsi järve ja Narva veehoidla hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2018 2018
Merike Hindrikson Peipsi järve hüdrokeemiline seire 2017 2018
Merike Hindrikson Peipsi järve 2018. a Eesti-Vene talvise ühisseire hüdrokeemilised uuringud ning keemialaborite võrdluskatsete korraldamine Eesti-Vene piiriveekogudealase koostöö raames 2018
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus – Vahearuanne I kvartal 2017 a. talveperiood 2017
Hugo Tang Kohtla-Järve suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja hooldus, 2017 I poolaasta 2017
Hugo Tang Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja -hooldus, 2016 (II poolaasta) 2017
Hugo Tang Kiviõli suletud tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja -hooldus 2017 (I poolaasta) 2017
Merike Hindrikson Narva veehoidla hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2017 2017
Merike Hindrikson Peipsi järve hüdrokeemiline seire 2016. aastal 2017
Hugo Tang Kohtla‐Järve tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelseire ja hooldus, 2016 (II poolaasta) 2017
Merike Hindrikson Peipsi järve 2017.a. Eesti-Vene talvise ühisseire hüdrokeemilised uuringud ning keemialaborite võrdluskatsete korraldamine Eesti-Vene piiriveekogudealase koostöö raames 2017
Merike Hindrikson, Mailis Laht Väikejärvede hüdrokeemiline seire 2017 2017
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus – Aastaaruanne 2016. a. 2017
Merike Hindrikson, Mailis Laht Võrtsjärve hüdrokeemiline seire 2016 2017
Merike Hindrikson, Mailis Laht Jõgede hüdrokeemiline seire 2016 2017
Urmas Anijalg, Meelis Kask, Urmas Kruus, Martin Mandel Operatiivseire 2016. II osa. Rakendatud meetme tõhususe hindamine 2017
Merike Hindrikson Peipsi järve hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2017 / Peipsi järve suubuvate jõgede ja nende lisajõgede ohtlike ainete hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2017 2017
Merike Hindrikson Jõgede ülevaateseire hüdrokeemilised uuringud 2016 2017
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus – Vahearuanne III kvartal 2017 a. suveperiood 2017
Urmas Anijalg, Meelis Kask, Urmas Kruus, Martin Mandel Jõgede operatiivseire 2015. aastal 2016
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus – Vahearuanne I kvartal 2016 a. talveperiood 2016
Merike Hindrikson Jõgede hüdrokeemiline seire 2015. aastal 2016
Merike Hindrikson Väikejärvede hüdrokeemiline seire 2016 2016
Merike Hindrikson Peipsi järve hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2016 2016
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus – Vahearuanne III kvartal 2016 a. suveperiood 2016
Merike Hindrikson Narva veehoidla hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2016 2016
Artur Gornischeff Eestis 2015. a. tarbitud mootorikütuste koguste ja kvaliteedi aruanne , tarbitud biokütuste koguste aruanne ja kütteõlide ning laevakütuste väävlisisalduse aruanne esitamiseks Euroopa Komisjonile 2016
Merike Hindrikson Peipsi järve ja sinna suubuvate jõgede ohtlike ainete hüdrokeemiline seire ja uuringud 2016. aastal 2016
Merike Hindrikson Peipsi järve 2016.a. Eesti-Vene talvise ühisseire hüdrokeemilised uuringud ning keemialaborite võrdluskatsete korraldamine Eesti-Vene piiriveekogudealase koostöö raames 2016
Merike Hindrikson Jõgede ülevaateseire hüdrokeemilised uuringud 2015. aastal 2016
Merike Hindrikson, Meelis Kask, Urmas Kruus, Martin Mandel Ebapärlikarbi ajalooliste ning potentsiaalsete elupaigajõgede inventuur 2016
Merike Hindrikson Võrtsjärve hüdrokeemiline seire 2015. aastal 2016
Kaiti Ojamaa, Merike Hindrikson Välisõhu saasteaine NO2 mõõdistused difusioontorudega 2016. a I, II, III ja IV kvartalis 2016
Merike Hindrikson Peipsi järve hüdrokeemiline seire 2015. aastal 2016
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus – Vahearuanne III kvartal 2016 a. suveperiood 2016
Merike Hindrikson Peipsi järve ja sinna suubuvate jõgede ohtlike ainete hüdrokeemiline seire ja uuringud 2015. aastal 2015
Hugo Tang Kiviõli poolkoksi- ja tööstusjäätmete prügila järelseire ja hooldus, 2015. a. 1. poolaasta 2015
Merike Hindrikson Väikejärvede hüdrokeemiline seire 2015. aastal 2015
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus Vahearuanne III kvartal 2015 a. Suveperiood 2015
Merike Hindrikson Peipsi järve ja sinna suubuvate jõgede ohtlike ainete hüdrokeemiline seire ja uuringud 2015. aastal 2015
Merike Hindrikson Peipsi järve 2015.a. Eesti-Vene talvise ühisekspeditsiooni hüdrokeemilised uuringud ning keemialaborite võrdluskatsete korraldamine Eesti-Vene piiriveekogude-alase koostöö raames 2015
Merike Hindrikson Narva jõe alamjooksu Eesti ja Venemaa seireandmete võrdlus ja kriitiline analüüs 2015
Merike Hindrikson Väikejärvede hüdrokeemiline seire 2015. aastal 2015
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus Vahearuanne I kvartal 2015 a. Talveperiood 2015
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus. Aastaaruanne 2014 a. 2015
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus aastal 2015 Aastaaruanne: Suve- ja talveperiood 2015. a. 2015
Artur Gornischeff Kütusekvaliteedi kontroll ja aruandlus Vahearuanne III kvartal 2015 a. Suveperiood 2015
Hugo Tang Kiviõli poolkoksi- ja tööstusjäätmete prügila järelseire ja hooldus, 2015. a. 1. poolaasta 2015
Artur Gornischeff Eestis 2014. a. tarbitud mootorikütuste koguste ja kvaliteedi aruanne, tarbitud biokütuste koguste aruanne ja kütteõlide ning laevakütuste väävlisisalduse aruanne esitamiseks Euroopa Komisjonile. 2015
Merike Hindrikson Peipsi järve hüdrokeemiline seire ja uuringud aastal 2015 2015