Teated

Proovide vastuvõtt augustis 2021

Proove ei võeta vastu BHT7 analüüsiks 13. augustil ja mikrobioloogilisteks analüüsideks 18. augustil.

CWPharma pressiteade

Ravimijääkide laialdane levimus ja suured sisaldused keskkonnas näitavad negatiivsete keskkonnamõjude ja antibiootikumiresistentsuse tekke ohtu.

Kasutamata ravimite jäätmekäitlust Läänemere piirkonnas tuleb parandada

Ravimijääkide kogumise ja käitlemise parandamist peetakse ravimi toimeainete heitkoguste vähendamisel üheks lihtsamini tulemusi andvaks meetmeks. Samas on seni puudunud võrreldavad andmed kogemustest ravimijääkide kogumisel ja käitlemisel erinevates Läänemere riikides. See olukord nüüd muutumas.

Looduslikku päritolu lõhnahäiringu tuvastamise ja ennetussüsteemi täiendamine Tallinna lahel

KIK-i projekti nr 15097 “Looduslikku päritolu lõhnahäiringu tuvastamise ja ennetussüsteemi täiendamine Tallinna lahel” raames täiendati Tallinna lahega piirneval alal (Pirita tee) olemasolevat lõhnaainete sensorsüsteemi, mis võimaldab lõhnahäiringut teatud markerühendite kaudu identifitseerida.

Eesti ja Läti kaardistasid ühiste veekogude seisundit

Eesti ja Läti ühised veekogumid on valdavalt heas seisundis, kuid seni on seisundi hindamise põhimõtetes olnud riigiti mõningaid erinevusi. Veebruaris lõppeva projekti “Piirideta veekogud” raames valmisid nüüd aga Eesti ja Läti veekogudele ühtlustatud seisundihinnangud. Samuti pandi paika mõlemale riigile sobiv seirekava ja meetmeprogramm.

Alustati Eesti-Läti ühisprojekti “Water bodies without borders”

Interreg Eesti-Läti programmi 2014-2020 raames alustati OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse juhtimisel projekti “Water bodies without borders”.

Hajaasustuse elanikel palutakse osaleda joogivee kvaliteedi alases uuringus

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kutsub hajaasustuspiirkondades elavaid inimesi osalema uuringus, mille eesmärgiks on joogiveesüsteemide kohta info kogumine. Joogivee kvaliteedi määramiseks on proove kavas võtta 1 000 omaveevärgist. Inimestele palutakse teada anda oma soovist uuringuga liitumisel.