Pakume Geotehnikalaboris tööd spetsialistile.

Geotehnikalabor tegeleb pinnase füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste määramisega ehitusgeoloogidele, ehitajatele ja teedeehitajatele.Teimitakse tellijate poolt toodud pinnase proove ja osaletakse suuremates erialastes projektides. Erialane täpsem väljaõpe on kohapeal.