Looduslikku päritolu lõhnahäiringu tuvastamise ja ennetussüsteemi täiendamine Tallinna lahel

KIK-i projekti nr 15097 “Looduslikku päritolu lõhnahäiringu tuvastamise ja ennetussüsteemi täiendamine Tallinna lahel” raames täiendati Tallinna lahega piirneval alal (Pirita tee) olemasolevat lõhnaainete sensorsüsteemi, mis võimaldab lõhnahäiringut teatud markerühendite kaudu identifitseerida. Sobivate markerühendite leidmiseks viidi läbi mõõtekampaania, millega identifitseeriti sobivad markerühendid ning nende segud. Uute sensorite tulemused on nähtavad reaalajas õhukvaliteedi portaalis www.õhuseire.ee (Pirita 1 ja Pirita 2), kust kõik huvilised saavad tulemusi reaalajas jälgida. Süsteem võimaldab saata automaatteateid teemaga seotud ametkondadele ning tagada seeläbi operatiivne tegutsemine võimaliku lõhnahäiringu korral.