Eesti Keskkonnauuringute Keskus otsib Tallinnas paiknevasse kütusekvaliteedi ja tolliteenuste osakonda SPETSIALISTI

Peamised tööülesanded:

  • Kütuseproovide oktaani- ja tsetaaniarvu määramine katsemootoritega vastavalt tööjuhenditele;
  • Mootorite/seadmete jooksev hooldus, seadmete nõuetele vastavuse tagamine vastavalt juhenditele ja varuosade tellimine;
  • Kütuseproovide võtmine ja kütuse mahumõõtmiste teostamine;
  • Mahumõõtmistulemuste arvutamine ja raportite koostamine;
  • Proovivõtu- ja laboriseadmete puhastamine ja tööks ettevalmistamine;
  • Vanade proovide utiliseerimine ja proovijääkide utiliseerimiseks kogumine.

Kandideeri